Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế toán thiên ưng
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT qua mạng năm 2021
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng năm 2021 qua mạng theo phương pháp khấu trừ.
Cách làm tờ khai thuế GTGT theo tháng, theo quý 2021 trên phần mềm HTKK
Hướng dẫn cách làm tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Mẫu 01/GTGT trên phần mềm hỗ trợ kê khai để nộp qua mạng.
Cách kê khai bổ sung thuế GTGT 2021 trên phần mềm HTKK
Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung tăng giảm thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK khi làm sai tờ khai thuế GTGT đã nộp theo nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14
Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất 2021
Các nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo luật thuế giá trị gia tăng mới nhất năm 2021 hiện nay
Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo luật thuế mới nhất 2021
Quy định về điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo luật thuế giá trị gia tăng mới nhất năm 2021.
Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý mới nhất 2021
Hướng dẫn về cách xác định kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định về thuế GTGT mới nhất năm 2021 hiện nay theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế
Cách đăng ký phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ 2021
Hướng dẫn cách đăng ký phương pháp kê khai tính thuế giá trị gia tăng khấu trừ hoặc trực tiếp theo Công văn 4253/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC về phương pháp tính thuế
Đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT
Quy định về đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 93/2017/TT-BTC
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT mới nhất 2021
Quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng mới nhất năm 2021 hiện nay
Các đối tượng mặt hàng không chịu thuế GTGT
Quy định về các mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT mới nhất năm 2021 hiện nay theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung bởi: Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 25/2018/TT-BTC
Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 0% 2021
Quy định về đối tượng chịu thuế GTGT 0% Và điều kiện để để áp dụng cho các mặt hàng chịu thuế suất 0% mới nhất năm 2021
Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 5%
Quy định mới nhất về các mặt hàng chịu thuế 5% trong các đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC và Thông tư 43/2021/TT-BTC
Các đối tượng chịu thuế GTGT 10%
Các mặt hàng - đối tượng chịu thuế GTGT 10% được quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC
Cách lập bảng kê hóa đơn mua vào theo mẫu 01-2/GTGT trên Excel 2021
Hướng dẫn cách làm bảng kê hóa đơn mua vào theo mẫu 01-2/GTGT trên Excel khi kê khai thuế GTGT năm 2021 theo phương pháp khấu trừ.
Cách lập bảng kê hóa đơn bán ra theo mẫu 01-1/GTGT trên Excel 2021
Hướng dẫn cách lập phụ lục bảng kê bán ra Mẫu 01-1/GTGT trên Excel mới nhất năm 2021 để kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
Cách xác định giá tính thuế giá trị gia tăng
Hướng dẫn cách xác định giá tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ, hàng khuyến mại
Đối tượng áp dụng phương pháp trực tiếp trên GTGT 2021 mới nhất
Quy định về đối tượng áp dụng phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng - Mẫu số 01/GTGT mới nhất năm 2021
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ - Mẫu số 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
Mẫu 04-1/GTGT bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra -
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra kèm theo tờ khai thuế GTGT áp dụng tính thuế theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu - Mẫu 04-1/GTGT
Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp - Mẫu 04/GTGT
Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu - Mẫu 04/GTGT được ban hành theo thông tư 156/2013/TT-BTC
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ của hàng hoá dịch vụ mua vào - Mẫu số 01-2/GTGT
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ của hàng hoá dịch vụ mua vào - Mẫu số 01-2/GTGT, kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra - Mẫu số: 01-1/GTGT
Mẫu 01-1/GTGT bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra 2021 mới nhất dùng để kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng
Đối tượng được hoàn thuế GTGT cùng các trường hợp được và không được hoàn thuế GTGT theo quy định mới nhất hiện nay
Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp
Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp, cách tách thuế GTGT trên giá đã bao gồm thuế.
Thời điểm tính thuế GTGT đầu ra xác định doanh thu
Quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thuế GTGT đầu ra mới nhất hiện nay
Thủ tục hoàn thuế GTGT mới nhất hiện nay năm 2021
Quy trình thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT đối với xuất khẩu và dự án đầu tư
Hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu và dự án đầu tư mới nhất
Hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu và hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư mới nhất năm 2018
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
Quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu mới nhất hiện nay.
Thuế GTGT của các khoản chi Phúc Lợi được khấu trừ đầu vào
Công văn 4005/TCT-CS ngày 29/9/2015 của Tổng Cục Thuế trả lời hướng dẫn về việc khấu trừ đầu vào của các khoản chi có tính chất phúc lợi chi cho người lao động.
Cách kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm
Hướng dẫn cách kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm đơn giá, số lượng, tiền thuế và thuế suất
Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất
Hướng dẫn xử lý thuế GTGT của tài sản, hàng hóa bị tổn thất theo Công văn 4403/BTC-CST hướng dẫn về việc xử lý thuế GTGT của tài sản, hàng hóa bị tổn thất.
Các trường hợp được coi là thanh toán không dùng tiền mặt
Tổng hợp tất cả các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng - Không dùng tiền mặt để khấu trừ thuế GTGT, tính vào CP theo các TT 219/2013/TT-BTC, TT 119/2014/TT-BTC, TT 151/2014/TT-BTC.
Cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Hướng dẫn cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa
Trang 1/1
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại