Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT qua mạng năm 2021

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng năm 2021 qua mạng
theo phương pháp khấu trừ.

1. Đối tượng phải kê khai thuế GTGT:

Theo khoản 3, điều 7 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14 thì Doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT trong các trường hợp sau đây:
- Chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế Cách kê khai thuế GTGT
- Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu
- Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, thì vẫn phải làm phải và nộp tờ khai cho tháng hoặc quý tạm ngừng không trọn tháng/quý đó).
=> Nếu doanh nghiệp của bạn không thuộc các trường hợp nêu trên thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quy định. 
Câu hỏi được nhiều kế toán quan tâm: Doanh nghiệp mới thành lập không phát sinh doanh thu có phải nộp tờ khai không?

Câu trả lời là: Có
Vì Theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 10 của Thông tư 156/2013/TT-BTC uy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế thì:
"c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định..."
=> Như vậy: Trong kỳ (tháng/quý) nếu doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chi phí, không phát sinh hoạt động mua - bán, không có hóa đơn đầu vào, đầu ra thì doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT (Không phân biệt doanh nghiệp mới thành lập hay đã thành lập lâu rồi).
2. Các phương pháp kê khai tính thuế GTGT:
 Có 2 Phương pháp kê khai – tính thuế GTGT
  Khấu Trừ
(Bù trừ giữa đầu ra với đầu vào)
Trực tiếp
(Tính trực tiếp trên doanh thu)
1. Hóa đơn sử dụng Hóa đơn GTGT
(Mẫu 01/GTKT)
Hóa đơn bán hàng
(Mẫu 02/GTTT)
2. Cách tính thuế Thuế GTGT phải nộp
= Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Thuế GTGT phải nộp
= Doanh thu X Tỷ lệ %
3. Cách xác định doanh thu là doanh thu chưa bao gồm GTGT. là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.
Ví dụ:
Công ty Thiên Ưng là công ty Thương Mại:
- Đầu vào khi mua hàng hóa là:
+ Giá trị: 10 triệu
+ Thuế suất 10%: 1 triệu
- Đầu ra khi bán hàng hóa là:
+ Giá trị: 13 triệu
+ Thuế suất 10%: 1,3 triệu
Nếu công ty A tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì:
Doanh thu là 13 triệu.
Thuế GTGT phải nộp là:
1,3 triệu (đầu ra) – 1 triệu (đầu vào) = 300.000 đồng
(Với giả định rằng:
+ 1 triệu tiền thuế đầu vào được khấu trừ và không có số thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước được chuyển sang.
+ Trong kỳ tính thuế chỉ phát sinh 1 nghiệp vụ mua – bán như ví dụ)
Nếu công ty A kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì:
Doanh thu là: 13 triệu + 1,3 triệu = 14,3 triệu
Thuế GTGT phải nộp là:
14,3 triệu (doanh thu) X 1% (là tỷ lệ % của hoạt động phân phối hàng hóa) = 143.000 đồng
 
(Với phương pháp trực tiếp thì không sử dụng đầu vào để tính thuế GTGT phải nộp)
4. Mẫu tờ khai Mẫu 01/GTGT Mẫu 04/GTGT
5. Đối tượng áp dụng    
5.1. Đối với doanh nghiệp mới thành lập Nếu DN muốn  áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì làm và nộp tờ khai thuế GTGT theo Mẫu số 01/GTGT Nếu DN muốn áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì làm và nộp tờ khai thuế GTGT Mẫu số 04/GTGT
5.2. Đối với doanh nghiệp đã và đang hoạt động Doanh nghiệp có tổng doanh thu
 từ 1 tỷ trở lên.
Doanh nghiệp có tổng doanh thu
dưới 1 tỷ.
5.3. Thời gian áp dụng Ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục
5.4. Lưu ý
Bắt đầu từ ngày 05/11/2017, kể từ khi Thông Tư 93/2017/TT-BTC có hiệu lực thì đã bãi bỏ mẫu 06/GTGT để đăng ký phương pháp kê khai tính thuế GTGT. Việc doanh nghiệp muốn áp dụng theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp được thể hiện bằng loại tờ khai thuế GTGT được gửi đến CQT vào kỳ đầu tiên thực hiện (áp dụng cho cả DN mới thành lập và DN đã và đang hoạt động, DN có doanh thu dưới 1 tỷ cũng làm như vậy)

Trong bài viết này, Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Còn phương pháp trực tiếp thì các bạn vui lòng xem tại đây: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

3. Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

- Công cụ: Phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất hiện nay (Lưu ý: Nếu máy tính của các bạn chưa có phần mềm HTKK thì các bạn truy cập vào trang web http://www.gdt.gov.vn/ để tải về và cài đặt. Hoặc các bạn có thể tiến hành kê khai trực tuyến, làm trực tiếp trên trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/ cũng được)
Các bạn mở phần mềm HTKK thuế lên
=> Gõ MST của công ty bạn để đăng nhập vào phần mềm
=> Sau đó, Các bạn ấn "Đồng ý"
Sau đó thực hiện lần lượt theo các bước sau:
- Bước 1: Lựa chọn tờ khai thuế GTGT: Mẫu tờ khai: 01/GTGT
Chọn tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT - tờ khai khấu trừ
 
- Bước 2: Chọn kỳ tính thuế
Thuế GTGT là loại thuế có kỳ kê khai theo tháng hoặc theo quý:
+ Nếu công ty bạn thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng thì tích chọn vào ô "Tờ khai tháng"
+ Nếu công ty bạn thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý thì tích chọn vào ô "Tờ khai quý"
Chọn kỳ kê khai thuế GTGT
Theo điểm a, khoản 1, điều 9 của nghị định 126/2020/NĐ-CP thì cách xác định kỳ kê khai theo tháng hoặc theo quý được thực hiện như sau:
+ Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý là:
- Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
- Doan nghiệp mới thành lập thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.
+ Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng: dành cho DN có tổng doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ.
Trong đó cách xác định doanh thu như sau: Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.
Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.
+ Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.
+ Nếu đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.
=> Các bạn phải tự xác định xem doanh nghiệp của mình thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý để tích chọn kỳ phù hợp => Sau khi các bạn chọn xong thì ấn "Đồng ý", màn hình sẽ hiện thị ra tờ khai thuế tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT như sau:
Mẫu tờ khai thuế GTGT theo PP khấu trừ Mẫu 01/GTGT

- Bước 3: Làm tờ khai thuế GTGT:
Để biết cách làm chi tiết các chỉ tiêu trong tờ khai thuế GTGT - Mẫu 01/GTGT nêu trên thì các bạn xem tại đây: 
Cách làm tờ khai thuế GTGT theo quý 2021

- Bước 4: Kết xuất tờ khai
Để có thể nộp được tờ khai thuế GTGT qua mạng thì các bạn phải kết xuất tờ khai thuế GTGT ở dạng XML như sau:
Kết xuất tờ khai thuế GTGT dạng XML để nộp qua mạng

- Bước 5: Nộp tờ khai thuế GTGT
+ Thời hạn nộp:

+/ Nếu công ty bạn kê khai thuế GTGT theo tháng thì hạn nộp: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo
+/ Nếu công ty bạn kê khai thuế GTGT theo quý thì hạn nộp: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo

+ Nơi nộp: Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
+ Cách thức nộp tờ khai thuế: nộp hồ sơ khai thuế trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” hoặc nộp qua đường bưu chính hoặc bằng phương thức điện tử (nộp qua mạng)

Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn xem chi tiết: Cách nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng 2021.

- Bước 6: Nộp tiền thuế GTGT (nếu có)
Để biết được kỳ kê khai thuế này (tháng này hoặc quý này) doanh nghiệp của bạn có phải nộp tiền thuế GTGT không thì các bạn kiểm tra trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT đã kê khai đó xem kết quả của tờ khai đó đang thể hiện như thế nào:
Xác định số tiền thuế GTGT phải nộp trên tờ khai mẫu 01/GTGT
Các bạn cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu:
+ Chi tiêu [40] - Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ: Nếu có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [40] này thì đây chính là số tiền thuế GTGT phải nộp trong kỳ, tức là kỳ kê khai này (tháng này hoặc quý này) các bạn sẽ phải nộp thuế. 

Thời hạn nộp tiền thuế cũng giống như thời hạn nộp tờ khai thuế:
+/ Nếu kê khai thuế GTGT theo tháng thì hạn nộp tiền: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo
+/ Nếu kê khai thuế GTGT theo quý thì hạn nộp nộp tiền: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo
Với số liệu trong hình ảnh tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT của quý 2/2021, đang có kết quả là chỉ tiêu [40] = 5.000.000
=> Qúy 2/2021, Công ty Kế Toán Thiên Ưng sẽ phải nộp số tiền thuế GTGT là 5.000.000đ vào Ngân sách nhà nước. Hạn nộp của tiền thuế của Qúy 2 là ngày 31/7/2021 nhưng do ngày 31/7/2021 là thứ 7 và ngày 1/8/2021 là chủ nhật đều là ngày nghỉ nên hạn nộp tiền được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo là 2/8/2021
Cách nộp tiền thuế: Nộp tại ngân hàng hoặc nộp thuế điện tử qua mạng

Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn xem chi tiết: Cách nộp tiền thuế GTGT điện tử 2021

+ Chi tiêu [43] - Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: Nếu có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [43] này thì kỳ kê khai này (tháng này hoặc quý này) các bạn sẽ không phải nộp thuế. Số tiền thuế phát sinh tại chỉ tiêu [43] này sẽ được sang kỳ sau (tháng sau hoặc quý sau) để khấu trừ tiếp. 

Video hướng dẫn nộp tiền thuế GTGT qua mạng 2021

 

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 14 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 30% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THỰC TẾ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Hướng dẫn cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ nhập khẩu ...
Cách kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm
Hướng dẫn cách kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm đơn giá, số lượng, tiền thuế và thuế suất
Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất
Hướng dẫn xử lý thuế GTGT của tài sản, hàng hóa bị tổn thất theo Công văn 4403/BTC-CST hướng dẫn về việc xử lý...
Các trường hợp được coi là thanh toán không dùng tiền mặt
Tổng hợp tất cả các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng - Không dùng tiền mặt để khấu trừ thuế GTG...
Thuế GTGT của các khoản chi Phúc Lợi được khấu trừ đầu vào
Công văn 4005/TCT-CS ngày 29/9/2015 của Tổng Cục Thuế trả lời hướng dẫn về việc khấu trừ đầu vào của các khoản...
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
Quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu mới nhất hiện nay.
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại