Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Cách kê khai thuế GTGT theo QUÝ + theo THÁNG

Để có thể kê khai thuế GTGT thì máy tính của các bạn phải được cài đặt phần mềm HTKK của tổng cục thuế ( HTKK 3.4.0 mới nhất hiện nay - nâng cấp ngày 23/09/2016)

Các bước thực hiện kê khai thuế GTGT:

Bước 1: Mở phần mềm HTKK 3.4.0, xuất hiện giao diện:
lựa chọn loại tờ khai thuế GTGT

- Lựa chọn tờ khai:
+ Các công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
=> lựa chọn tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT.
+ Các công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu
=> lựa chọn tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT.
Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, còn phương pháp trực tiếp các bạn xem tại đây: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
=> Dưới  đây, kế toán Thiên Ưng lựa chọn phương pháp khấu trừ nên tiến hành tích vào tờ khai thuế GTGT 01/GTGT.

Sau khi lựa chọn tờ khai, màn hình xuất hiện: 
Chúng ta thực hiện với những công việc:
lựa chọn kỳ kê khai thuế GTGT
-          Lựa chọn kỳ kê khai :
+ Kỳ kê khai theo tháng áp dụng cho đối tượng DN có tổng doanh thu năm trước liền kề lớn hơn  50 tỷ trở lên -> nếu DN bạn thuộc đối tượng này -> Tích chọn.

+ Kỳ kê khai theo quý áp dụng cho DN có tổng DT năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống và DN mới Thành lập => DN bạn thuộc đối tượng này -> Tích chọn
-          Chọn thời gian kê khai:
Bạn kê khai cho tháng/quý nào thì chọn tháng/quý đó.
-          Chọn phụ lục kê khai (3):
Bắt đầu từ phiên bản Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.4.0 trở đi sẽ không còn phụ lục mua vào (01-2/GTGT) và  bán ra (01-1/GTGT) nữa
Nên nếu công ty các bạn là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường thì không chọn phụ lục
=>  Xong tất cả các bạn ấn đồng ý (4).

Khi đó màn hình sẽ xuất hiện giao diện tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo mẫu biểu của thông tư 26/2015: 

Cách làm mẫu tờ khai thuế GTGT: 01/GTGT

Bước 2: Làm tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT:

- Chỉ tiêu [ 21] Doanh nghiệp không phát sinh hoạt động mua bán (tức không có hoá đơn mua vào – bán ra) -> các bạn chỉ cần click vào chỉ tiêu [ 21] – không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ. 

+ Chỉ tiêu [22]-Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước: chỉ tiêu này phần mềm sẽ tự cập nhập từ chỉ tiêu [43]: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau từ tờ khai thuế GTGT kỳ trước (nếu có)
Ví dụ: kỳ trước các bạn kê khai thuế GTGT theo quý:
khi kê khai quý 2/2016: 
Có chỉ tiêu 43 = 1.000.000
 ,
th
ì
 chỉ tiêu [22] tại quý 3/2016 sẽ được phần mềm tự động cập nhập số liệu = 1.000.000
Chú ý:-  Nếu phần mềm không tự động cập nhập thì các bạn tiến hành gõ tay số liệu.


- Chỉ tiêu [23], [24], [25] – Giá trị và thuế GTGT của hang hoá dịch vụ mua vào
Chỉ tiêu [23]: Số liệu ghi vào mã số này là tổng số giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT
+ Chỉ tiêu [24]: Số liệu ghi vào mã số này  là Tổng số thuế HHDV mua vào 
+ Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này 

Xem thêm: Điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào 

Với PM HTKK hiện nay sẽ không có bảng kê hàng hóa - dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT
Để đưa số liệu vào được chính xác thì các bạn thực hiện lấy bằng:
Cách 1: Lấy từ phần mềm kế toán (Misa, Fast...) tại phân hệ thuế (Nếu công ty các bạn đang dùng phần mềm và thực hiện hạch toán kế toán thường xuyên và đầy đủ trên phần mềm kế toán)
Còn nếu công ty bạn không có phần mềm hoặc để có căn cứ so sánh đối chiếu số liệu giữa tờ khai thuế và số sách kế toán thì các bạn thực hiện theo cách sau:
Cách 2: Lập bảng tính Excel tập hợp toàn bộ hóa đơn mua vào trong kỳ để lấy số liệu đưa vào tờ khai theo mẫu sau:
Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào

(Mẫu trên được Công ty Kế Toán Thiên Ưng thiết lập tương tự với phụ lục bảng kê hàng hàng dịch vụ mua vào trước đây trên phần mềm HTKK
Căn cứ để lập bảng kê mua vào: là toàn bộ các hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ phát sinh trong kỳ (Bao gồm cả các hóa đơn bỏ sót của các kỳ trước DN vẫn được kê khai khấu trừ trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh kiểm tra tại DN.
Các bạn nhập vào bảng này vừa có số liệu để đưa lên tờ khai và có tài liệu lưu trữ làm căn cứ đối chiếu / giải trình cho số liệu được nhập trên tờ khai.
 
- Các Chỉ tiêu từ [26] đến [32a]: là tổng hợp số liệu của các hoá dịch vụ bán ra theo từng mức thuế suất thuế GTGT:
+ Chỉ tiêu [26]: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này Doanh thu của hàng hóa bán ra không chịu thuế GTGT (Các mặt hàng này hiện nay đang được quy định tại điều 4 của TT 219/2013/TT-BTC và được  được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC)
+ Chỉ tiêu [27] = Chỉ tiêu [29] + Chỉ tiêu [30] + Chỉ tiêu [32]: Phần mềm tự động tổng hợp số liệu
+ Chỉ tiêu [28] = Chỉ tiêu [31] + Chỉ tiêu [33] Phần mềm tự động tổng hợp số liệu
+ Chỉ tiêu [29]: Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế suất 0%

+ Chỉ tiêu [30]: Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế suất 5%
+ Chỉ tiêu [31]: Tổng số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế suất 5%
+ Chỉ tiêu [32]: Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế suất 10%
+ Chỉ tiêu [33]: Tổng số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế suất 10%
+ Chỉ tiêu [32a]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế  trên tờ khai; => Đây là nơi để tập hợp DOANH THU bán ra của các mặt hàng “KHÔNG PHẢI KÊ KHAI NỘP THUẾ”
Các sản phẩm này đang được quy định tại điều số 5 của TT 219/2013/TT-BTC (Được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC, Điều 1 Thông tư 193/2015/TT-BTC.
Ví dụ như: bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.
 
Để có số liệu đưa vào tờ khai thì chúng ta cũng thực hiện tương tự như PHẦN MUA VÀO - sử dụng 1 trong 2 cách lấy số liệu từ phần mềm kế toán hoặc tự lập bảng tính Excel cho các hóa đơn bán ra như bảng tính dưới đây:
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ
Căn cứ để các bạn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra trên đây là toàn bộ hóa đơn đầu ra mà các bạn đã xuất trong kỳ
Lưu ý rằng: Hóa đơn đầu ra của kỳ nào thì phải kê vào đúng kỳ đó. 
Ví dụ: Các bạn lập bảng kê bán ra cho quý 3 năm 2016 thì chỉ được kê các hóa đơn được xuất từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016
Nếu các bạn có bỏ sót hóa đơn đầu ra của kỳ trước thì không được kê vào kỳ này mà phải tiến hành lập tờ khai bổ sung cho kỳ bị sai sót hóa đơn đầu ra. Chi tiết các bạn tham khảo tại đâyCách kê khai bổ sung thuế GTGT
 
 
Chỉ tiêu [34]: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng giá trị HHDV bán ra trong kỳ và được xác định bằng: Chỉ tiêu [34] = Chỉ tiêu [26] +Chỉ tiêu [ 27]
Chỉ tiêu [35]: Số thuế GTGT của HHDV bán ra: Chỉ tiêu [35] = Chỉ tiêu [28] 
Chỉ tiêu [36]: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ bán ra  trong kỳ trừ đi số thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ: Chỉ tiêu [36] = Chỉ tiêu [35] - Chỉ tiêu [ 25]
=> 3 chỉ tiêu nêu trên phần mềm tự động tổng hợp số liệu các bạn không phải điền
 
- Chỉ tiêu [37], [38]Hai chỉ tiêu này chỉ sử sụng khi có kết quả của việc điều chỉnh kê khai bổ sung thuế GTGT của kỳ trước,  liên quan đến chỉ tiêu [43] trên tờ “KHBS”
+ Chỉ tiêu [37] “Điều chỉnh giảm”: Nhập điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (nếu trong kỳ có kê khai bổ sung bản giải trình 01/ KHBS).
+ Chỉ tiêu [38] “Điều chỉnh tăng”: Nhập số thuế điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (nếu trong kỳ có kê khai bổ sung bản giải trình 01/ KHBS).
 
 
- Chỉ tiêu [40] - Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ: Số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [40] là số tiền thuế GTGT phải mang đi nộp trong kỳ. Hạn nộp tiền cũng chính là hạn nộp tờ khai.

- Chỉ tiêu [43] - Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: Khi có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [43] thì DN không phải nộp thuế trong kỳ. Số tiền này sẽ chuyển sang chỉ tiêu [22] của kỳ sau.


Bước 3: Nộp tờ khai:
Sau khi đã hoàn thành việc kê khai, các bạn click vào [kết xuất XML] để kết xuất tờ khai ra để nộp.
-         Hình thức nộp tờ khai: Qua mạng.
-         Thời hạn nộp tờ khai:
+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng sau.
+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo.

Ví dụ như: thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của quý 3/2016:
+ Các bạn có thể thực hiện kê khai và nộp tờ khai từ ngày 1/10/2016.
+ Hạn nộp chậm nhất của quý 3 này là ngày 30/10/2016
 
Bắt đầu từ ngày 25/09/2016, khi kê khai tờ khai thuế GTGT Doanh nghiệp sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.0, iTaxViewer 1.2.0 thay cho các phiên bản trước đây.
 
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG XIN CHÚC CÁC BẠN
KÊ KHAI THUẾ GTGT THÀNH CÔNG
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 93 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT mới nhất 2014
Mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT - Mẫu số: 06/GTGT được ban hành theo thông tư 156/2013/TT - B...
Cách xác định giá tính thuế giá trị gia tăng
Hướng dẫn cách xác định giá tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lươ...
Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp - Mẫu 04/GTGT
Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu - Mẫu 04/GTGT được ban hành theo thông t...
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT được quy định chi tiết tại điều 5 của thông tư 219/2013/...
Cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Hướng dẫn cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ nhập khẩu ...
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra - Mẫu 04-1/GTGT
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra kèm theo tờ khai thuế GTGT áp dụng tính thuế theo phương ...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com 
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
( tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)

CS2: Phòng 207 tòa nhà A5, Khu đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
( Nằm trên đường Nguyễn Cảnh Dị - Cách cầu Định Công 300m )

CS 3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
 
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)

CS6: Phòng 805 - Tòa nhà CT2 - Chung cư Skylight - Ngõ Hòa Bình 6 - 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng,
Hà Nội
HỒ CHÍ MINH:
CS5: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)

CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
GIẢM 35% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ
GIẢM 35% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại