Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm HTKK

Sai sót khi kê khai thuế GTGT là điều thường gặp phải ở những kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc. Trong bài viết này Công ty kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh khi kê toán gặp phải những sai sót đó:

1- CĂN CỨ PHÁP LÝ
Theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

- Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
- Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
- Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).
 
2- Nguyên tắc của việc Điều chỉnh, bổ sung Tờ khai Thuế GTGT
            Thực hiện theo đúng Nguyên tắc:
SAI ĐÂU - SỬA ĐẤY.
Tức là: Phát hiện ra tờ khai thuế của kỳ nào (tháng/quý) bị sai:
=> Vào PM HTKK chọn đúng kỳ (tháng/quý) bị sai đó.
=> Tìm đến lỗi sai rồi điều chỉnh lại thành đúng và nộp lại.

3- Các trường hợp của việc phát hiện ra sai sót phải kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT
3.1 Trường hợp phát hiện ra sai sót trong thời hạn nộp tờ khai

Các bạn luôn nhớ rằng: Cơ quan Thuế luôn nhận tờ khai nộp lần cuối cùng trong hạn nộp tờ khai là tờ khai đúng nhất của Doanh nghiệp khi thực hiện kê khai và nộp tờ khai.
Vì thế: Nếu các bạn phát hiện sai sót trong thời hạn nộp tờ khai. Không phải suy nghĩ và lo lắng.
Dù đó sai sót gì chúng ta thực hiện Điều chỉnh Tờ khai theo các bước sau:
Bước 1: Lựa chọn kỳ lập tờ khai có thông tin kê sai.
Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai:
Tờ khai lần đầu.
Bước 3: Vào giao diện của tờ khai, tìm đến thông tin sai mà sửa trực tiếp theo số thông tin dữ liệu đúng
Bước 4: Lưu kết quả đã sửa sai và tiến hành gửi lại tờ khai đã điều chỉnh tới Cơ quan Thuế quản lý.
3.2 Phát hiện ra sai sót nằm ngoài hạn nộp Tờ khai thuế GTGT

Các sai sót: 
+ Thừa - thiếu hóa đơn đầu ra.
+ Thừa hóa đơn đầu vào hay giảm đầu vào do không đủ điều kiện được khấu trừ đã kê khai trước đó.
+ Sai tiền thuế, thuế suất, doanh số chưa thuế, giá trị hàng hóa mua vào
Đối với hóa đơn đầu vào kê khai sót, các bạn không cần thực hiện kê khai bổ sung mà chúng ta kê khai vào kỳ phát hiện ra khai sót phát sinh từ ngày 01/01/2014 doanh nghiệp phát hiện hoá đơn khấu trừ bị bỏ xót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế chưa có quyết định thanh - kiểm tra chúng ta vẫn được khấu trừ.
(theo điểm 8 điều 14 TT219/TT-BTC và công văn 1818/TCT-KK ngày 19/5/2014 của Tổng cục thuế)
Ví dụ: Công ty Thiên Ưng có hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 01/01/2016. Trong kỳ kê khai thuế tháng 01/2016, công ty bỏ sót không kê khai khấu trừ hóa đơn này. Đến ngày 30/08/2016 Công ty phát hiện hóa đơn bỏ sót chưa kê khai thì công ty kê khai khấu trừ bổ sung đối với hóa đơn bỏ sót vào kỳ kê khai tháng 08/2016.
Các bước lập tờ khai bổ sung thuế GTGT
Bước 1: Lựa chọn kỳ lập tờ khai có thông tin sai sót. ( chọn tháng, qu
ý  bị sai)
Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai:
Tờ khai Bổ sung.
cách kê khai bổ sung thuế gtgt
Bước 3: Vào giao diện của HTKK, thực hiện nguyên tắc SAI ĐÂU SỬA ĐẤY để điều chỉnh lại số liệu cho đúng với thực tế phát sinh.
Bước 4: Ấn "
Tổng hợp KHBS" : để ứng dụng tự động tổng hợp số liệu lên tờ khai  01/KHBS
Bước 5: Xem kết quả và cách xử lý:
Cách xử lý số liệu sau khi khai bổ sung
 Sau khi đã nhập số liệu bổ sung điều chỉnh cho đúng với phát sinh ( theo nguyên tắc “ Sai đâu sửa đấy” , bạn căn cứ cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai ở chỉ tiêu [40] và [43] của tờ 01/KHBS để xử lý số liệu sau khi khai bổ sung:
hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế GTGT
Sau khi khai bổ sung cứ cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai ở chỉ tiêu [40] = A và [43] = B ( A và B là số liệu đúng, đã được điều chỉnh ), tức là sau khi các bạn điều chỉnh xong sẽ xuất hiện số tiền A ở chỉ tiêu [40]số tiền B ở chỉ tiêu [43].
Trường hợp 1
B > 0: Làm tăng số thuế được khấu trừ kỳ khai bổ sung => kê khai B  vào chỉ tiêu  [38] -Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh
Trường hợp 2:
B < 0: Làm giảm số thuế được khấu trừ kỳ khai bổ sung => kê khai B  vào chỉ tiêu  [37] -Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh
Trường hợp 3:
A > 0: Làm tăng số thuế phải nộp của kỳ khai bổ sung => Nộp bổ sung tiền thuế thiếu và phạt chận nộp vào NSNN.
Lưu ý:
Số tiền thuế thiếu không được bù trừ trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh
Trường hợp 4:
A < 0: Làm giảm số thuế phải nộp của kỳ khai bổ sung => Bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo
Lưu ý:
Số tiền thuế thừa không được bù trừ trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mà chỉ được bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo. Tức là không được cho vào chỉ tiêu 38 của kỳ hiện tại, cứ liên quan đến chỉ tiêu 40 là không được cho vào kỳ hiện tại.

Cần lập 1 bộ hồ sơ lên cơ quan Thuế bao gồm:
            - Tờ khai thuế GTGT mẫu số: 01/GTGT
            - Giải trình khai bổ sung điều chỉnh – KHBS.


Nếu bạn còn chưa nắm rõ được thì có thể xem hướng dẫn cách kê khai bổ sung qua Video sau

 

Kế Toán Thiên Ưng chúc các bạn kê khai bổ sung thành công.


Các bạn có thể tham khảo thêm: Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng - có thể luôn kê khai đúng không phải làm kê khai bổ sung.

Những phần các bạn chưa hiểu có thể để lại ý kiến bằng phần Comment (bằng Facebook) ở bên dưới Kế Toán Thiên Ưng sẽ giúp các bạn giải đáp.

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 74 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT mới nhất 2014
Mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT - Mẫu số: 06/GTGT được ban hành theo thông tư 156/2013/TT - B...
Cách xác định giá tính thuế giá trị gia tăng
Hướng dẫn cách xác định giá tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lươ...
Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp - Mẫu 04/GTGT
Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu - Mẫu 04/GTGT được ban hành theo thông t...
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT được quy định chi tiết tại điều 5 của thông tư 219/2013/...
Cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Hướng dẫn cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ nhập khẩu ...
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra - Mẫu 04-1/GTGT
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra kèm theo tờ khai thuế GTGT áp dụng tính thuế theo phương ...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com 
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
( tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)

CS2: Phòng 207 tòa nhà A5, Khu đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
( Nằm trên đường Nguyễn Cảnh Dị - Cách cầu Định Công 300m )

CS 3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
 
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)

CS6: Phòng 805 - Tòa nhà CT2 - Chung cư Skylight - Ngõ Hòa Bình 6 - 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng,
Hà Nội
HỒ CHÍ MINH:
CS5: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)

CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
GIẢM 35% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ
GIẢM 35% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại