Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Hướng Dẫn Định Khoản
Kế toán thiên ưng
Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC
Những quy định chung hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Đối tượng áp dụng, Đơn vị tiền tệ, chuyển đổi, sửa đổi Chế độ kế toán...
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 (Chuẩn Nhất)
Tải (download) bảng danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC (file word và file Excel) mới nhất hiện nay
Sơ đồ hạch toán kế toán theo TT 200 cho mọi tài khoản
Bộ sơ đồ hạch toán kế toán theo Thông tư 200 và TT 133 trọn bộ với đầy đủ các loại tài khoản từ đầu 1 đến đầu 9 và chi tiết cách hạch toán cho từng tài khoản
Hướng dẫn cách định khoản hàng bán bị trả lại TK 5212
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản hàng bán bị trả lại 5212: theo thông tư 200 và thông tư 133
Hướng dẫn cách định khoản tiền đang chuyển TK 113
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản tiền đang chuyển 113 theo thông tư 200
Cách hạch toán tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng
Hướng dẫn định khoản hạch toán tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Có sơ đồ hạch toán TK 112 trong từng nghiệp vụ cụ thể
Hạch toán tài khoản 111 - Tiền mặt
Cách hạch toán tài khoản 111 - Tiền mặt theo hướng dẫn tại điều 12 của thông tư 200/2014/TT-BTC: nguyên tắc, phương pháp kế toán tiền mặt, hạch toán các nghiệp vụ: thu chi tiền mặt khi mua bán hàng, nộp tiền mặt vào tài khoản công ty...
Tổng hợp điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp THAY THẾ QĐ 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC. Sau đây là một số điểm mới nổi bật của Thông tư 200
Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ
Hướng dẫn cách hạch toán khi xuất hàng sử dụng tiêu dùng nội bộ.
Cách hạch toán hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu
Hướng dẫn cách hạch toán định khoản hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu
Hướng dẫn cách hạch toán giá vốn hàng bán TK 632
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản giá vốn hàng bán 632
Hướng dẫn cách hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp TK 642
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp 642
Cách hạch toán TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu
Hướng dẫn hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu - TK 521 theo TT 200/2014/TT-BTC bao gồm: hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán
Hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thương mại TK 5211
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản chiết khấu thương mại 5211 theo TT 200/2014/TT-BTC
Hướng dẫn cách định khoản phải trả người lao động TK 334
Hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản phải trả người lao dộng 334
Hướng dẫn cách định khoản thuế và các khoản nộp Nhà nước TK 333
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 333
Hướng dẫn cách định khoản chi phí trả trước TK 242
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản chi phí trả trước 242 theo TT 200/2014/TT-BTC
Hướng dẫn cách định khoản bảo hiểm thất nghiệp TK 3386
Hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản bải hiểm thất nghiệp 3386
Hướng dẫn cách định khoản phải trả, phải nộp khác 338
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản phải trả, phải nộp khác 338
Hướng dẫn cách hạch toán hao mòn tài sản cố định hữu hình TK 214
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản hao mòn tài sản cố định 214
Hướng dẫn cách định khoản hàng hóa TK 156
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản hàng hóa 156
Hướng dẫn cách định khoản thành phẩm TK 155
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản thành phẩm 155
Hướng dẫn cách định khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang TK 154
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 154
Hướng dẫn cách định khoản công cụ, dụng cụ TK 153
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản công cụ, dụng cụ 153
Hướng dẫn cách định khoản chi phí trả trước ngắn hạn TK 142
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản chi phí trả trước ngắn hạn 142
Hướng dẫn định khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ TK 133
Hướng dẫn định khoản hạch toán tài khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 133
Hướng dẫn cách hạch toán ngoại tệ các loại TK 007
Hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản ngoại tệ các loại 007
Hướng dẫn cách định khoản nợ khó đòi đã xử lý TK 004
Hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản nợ khó đòi đã xử lý 004
Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược TK 003
Hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 003
Hướng dẫn cách hạch toán vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công TK 002
Hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 002
Hướng dẫn cách hạch toán tài sản thuê ngoài TK 001
Hướng dẫn hạch toán định khoản tài khoản tài sản thuê ngoài 001
Hướng dẫn cách định khoản xác định kết quả kinh doanh TK 911
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản xác định kết quả kinh doanh 911
Hướng dẫn cách hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành TK 8211
Hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 8211
Hướng dẫn cách định khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp TK 821
Hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 821
Hướng dẫn cách hạch toán chi phí khác TK 811
Hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản chi phí khác 811
Hướng dẫn cách hạch toán thu nhập khác TK 711
Hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản thu nhập khác 711
Hướng dẫn cách hạch toán chi phí tài chính TK 635
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản chi phí tài chính 635
Hướng dẫn cách định khoản giá thành sản xuất TK 631
Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản giá thành sản xuất 631
Hướng dẫn cách định khoản chi phí sản xuất chung TK 627
Hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản chi phí sản xuất chung 627
Hướng dẫn cách định khoản chi phí sử dụng máy thi công TK 623
Hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản chi phí sử dụng máy thi công 623
Trang 1/3
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại