Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Văn bản - Pháp luật hiện hành
Kế toán thiên ưng
Mẫu Thông báo đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư (Phụ lục II-1 theo TT 02/2019)
Mẫu tờ khai thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế khi mở thêm mới hoặc thay đổi bổ sung tài khoản ngân hàng nộp cho sở kế hoạch đầu tư.
Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương.
Nghị định 121/2018/NĐ-CP ban hành Ngày 13/09/2018 có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.
NĐ 41/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong kế toán thay thế NĐ 105
Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thay thế NĐ 105/2013/NĐ-CP. Các bạn tải toàn bộ nghị định 41 về tại đây
Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung quy định về hóa đơn
Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung quy định về hóa đơn của Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
Thông tư 302/2016/TT-BTC - Quy định về LỆ PHÍ MÔN BÀI năm 2017
Thông tư 302/2016/TT-BTC ban hành ngày ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về LỆ PHÍ MÔN BÀI năm 2017
Thông tư 176/2016/TT-BTC - Xử phạt vi phạm Hóa Đơn
Thông tư 176/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn tại Nghị định 49/2016/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC.
Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính
Sửa đổi điều kiện được khấu trừ đối với các hóa đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu khi thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng.
Tổng hợp các quy định về: Tiền lương + Bảo hiểm + Công đoàn
Các quy định mới nhất hiện nay về Tiền lương, bảo hiểm, công đoàn và các quy định xử phạt vi phạm.
Nghị định 13/VBHN-BTC ban hành ngày 26/5/2015 hướng dẫn thuế GTGT mới nhất
Nghị định 13/VBHN-BTC ban hành ngày 26/5/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng mới nhất năm 2015
Công văn Số: 2512/TCT-CS giới thiệu những điểm mới của TT 96/2015/TT-BTC
Công văn Số: 2512/TCT-CS ban hành ngày 24/6/2015 giới thiệu những điểm mới của TT 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN mới nhất năm 2015
Thông tư số 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp mới nhất
Thông tư số 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2015
Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn.
Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn, ngày 27/2/2015.
Những điểm mới của Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính
Công văn số 767/TCT-CS ngày 05/03/2015 của Tổng cục Thuế về những điểm mới của Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn
Tổng hợp các Điểm Mới trong luật Thuế có hiệu lực từ 1/1/2015
Đây là những điểm mới được cơ quan thuế và Bộ Tài Chính hướng dẫn tại các công văn: Số: 3609 /TCT-CS và Số: 4716/TCT-CS
Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP
Ngày 29/1/2015, Bộ tài chính ban hành TT 09/2015 hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại điều 6 nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt
Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế
Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế ban hành ngày 26/11/2014 chính thức có hiệu lực ngày 1/1/2015
Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thuế
Thông tư 151/2014/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2014, chính thức có hiệu lực ngày 15/11/2014 hướng dẫn nghị định 91/2014/NĐ - CP, sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thuế
Luật việc làm số 38/2013/QH13 - quy định về việc làm và BHTN 2015
Luật Việc làm 38/2013/QH13 ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực 1/1/2015 thay đổi một số quy định về việc làm và bảo hiểm thất nghiệp
Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều quy định về thuế
Ngày 01/10/2014 Chính phủ ban hành nghị định 91/2014 sửa đổi bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế, chính thức có hiệu lực ngày 15/11/2014
Quy định mới về tuyển dụng và báo cáo tình hình sử dụng lao động
Ngày 29/08/2014, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội đã ban hành Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động Việt Nam về việc làm.
Tổng hợp các thay đổi - Điểm mới của thông tư 119/2014/TT-BTC
THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,¬¬ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
Thông tư 119/2014/TT-BTC luật sửa đổi bổ sung về thủ tục hành chính thuế
Ngày 25/8/2014 Bộ tài chính ban hành TT 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156, Thông tư số 111, Thông tư số 219, Thông tư số 08, Thông tư số 85, Thông tư số 39 và Thông tư số 78 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.
Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Ngày 18/6/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về xử phạt VPHC về thuế
Ngày 15/11/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về xử phạt VPHC về thuế, thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014
Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT mới nhất
Ngày 31/12/2013 Bộ tài chính ban hành Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT mới nhất
Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
Ngày 17 tháng 01 năm 2014 Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn: hình thức xử phạt, mức tiền phạt trong từng trường hợp cụ thể
Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định mới nhất về hoá đơn chứng từ
Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 quy định mới nhất về hoá đơn chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 thay thế thông tư 64/2013/TT-BTC.
Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá
Nghị định 04/2014/NĐ-CP ban hành ngày 17/01/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Trang 1/1
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại