Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT

Quy định về đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo điều 12 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 93/2017/TT-BTC

1. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT trong những trường hợp sau:
Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:
+ Có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
Cách xác định doanh thu như sau:
Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT" trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT.
Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.
Ví dụ 1: Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng
Doanh nghiệp A được thành lập từ năm 2019 và đang kê khai thuế GTGT theo tháng trong năm 2020 và năm 2021. Để xác định phương pháp tính thuế GTGT cho năm 2022 và năm 2023, doanh nghiệp A xác định mức doanh thu như sau:
Cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT hàng tháng trong 12 tháng (từ kỳ tính thuế tháng 11/2020 đến hết kỳ tính thuế tháng 10/2021).
+ Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên từ 1 tỷ đồng trở lên, doanh nghiệp A áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong 2 năm (năm 2022 và năm 2023).
+ Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng, doanh nghiệp A chuyển sang áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo quy định tại Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC trong 2 năm (năm 2022 và năm 2022), trừ trường hợp doanh nghiệp A đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Ví dụ 2: Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý
Công ty Kế Toán Thiên Ưng thành lập từ năm 2013 và đang kê khai theo quý trong năm 2020 và 2021.
Để xác định phương pháp tính thuế GTGT cho năm 2022 và năm 2023, Công ty Kế Toán Thiên Ưng xác định mức doanh thu như sau:
Cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm 2020 đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm 2021
+ Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên từ 1 tỷ đồng trở lên, Công ty Kế Toán Thiên Ưng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong 2 năm (năm 2022 và năm 2023).
+ Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng, Công ty Kế Toán Thiên Ưng chuyển sang áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo quy định tại Điều 13 Thông tư này trong 2 năm (năm 2022 và năm 2023), trừ trường hợp Công ty Kế Toán Thiên Ưng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
+ Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Cách đăng ký tự nguyện các bạn xem chi tiết tại đây: 
Đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT
+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.
+ Các trường hợp khác cần lưu ý:
+/ Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
+/ Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có thành lập chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp), nếu chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu hoặc chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố cùng nơi doanh nghiệp có trụ sở chính nhưng không thực hiện kê khai riêng thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.
Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn xem thêm:

2. Đối với doanh nghiệp mới thành lập áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT trong những trường hợp sau:

- Đối tượng (điều kiện) doanh nghiệp mới thành lập được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:
+ Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
+ Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
+/ Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
+/ Doanh nghiệp mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
- Chu kỳ áp dụng: 2 năm liên tiếp 
Ví dụ: Doanh nghiệp A mới thành lập năm 2021, tại thời điểm thành lập doanh nghiệp đã đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế GTGT bằng mẫu tờ khai 01/GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi nộp tờ khai thuế GTGT kỳ đầu tiên khi mới thành lập
-> Thì doanh nghiệp A được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khẩu trừ ổn định cho năm 2021, 2022.
Hết năm 2022, doanh nghiệp A phải tự xác định doanh thu năm 2022 để làm căn cứ xác định phương pháp tính thuế GTGT cho 02 năm tiếp theo.
+ Trường hợp doanh nghiệp A có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2022 từ 1 tỷ đồng trở lên thì được tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế năm 2023 và 2024.
+ Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2022 dưới một tỷ đồng thì:
+/ Nếu DN muốn áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì làm và nộp tờ khai thuế GTGT Mẫu số 04/GTGT
+/ Nếu DN muốn  áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì làm và nộp tờ khai thuế GTGT theo Mẫu số 01/GTGT (để đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
 
Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm:

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý 2021 qua mạng (PP khấu trừ)

 
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Hướng dẫn cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ nhập khẩu ...
Cách kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm
Hướng dẫn cách kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm đơn giá, số lượng, tiền thuế và thuế suất
Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất
Hướng dẫn xử lý thuế GTGT của tài sản, hàng hóa bị tổn thất theo Công văn 4403/BTC-CST hướng dẫn về việc xử lý...
Các trường hợp được coi là thanh toán không dùng tiền mặt
Tổng hợp tất cả các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng - Không dùng tiền mặt để khấu trừ thuế GTG...
Thuế GTGT của các khoản chi Phúc Lợi được khấu trừ đầu vào
Công văn 4005/TCT-CS ngày 29/9/2015 của Tổng Cục Thuế trả lời hướng dẫn về việc khấu trừ đầu vào của các khoản...
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
Quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu mới nhất hiện nay.
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại