Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

KÊ KHAI TÍNH THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP TRÊN DOANH THU

1. Đối tượng áp dụng kê khai tính thuế theo phương pháp trực tiếp.
- Doanh nghiệp mới thành lập (Không đủ điều kiện đăng ký tự nguyện kê khai tính thuế theo phương pháp khấu trừ.
- Doanh nghiệp đã và đang hoạt động những có tổng doanh thu năm trước liền kề dưới 1 tỷ và không đăng ký tự nguyện kê khai tính thuế theo phương pháp khấu trừ với Cơ quan Thuế.
- Hộ, cá nhân kinh doanh;
- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.
- Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
2. Cách tính Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu X Tỷ lệ %
Trong đó:
- Doanh thu: là tổng tiền thu được ở cột tổng thanh toán trên Hóa đơn bán hàng mà công ty đã xuất ra.
- Tỷ lệ %: Có 4 mức: 1%, 3%, 5% và 2% dành cho từng ngành nghề cụ thể như sau:
Mức tỷ lệ % Dành cho ngành nghề
Tỷ lệ 1% 1) Phân phối,cung cấp hàng hóa:
- Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng).
Tỷ lệ 5%
2) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 
- Dịch vụ lưu trú, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ;
- Dịch vụ cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà xưởng, cho thuê tài sản và đồ dùng cá nhân khác;
- Dịch vụ cho thuê kho bãi, máy móc, phương tiện vận tải; Bốc xếp hàng hóa và hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải như kinh doanh bến bãi, bán vé, trông giữ phương tiện;
- Dịch vụ bưu chính, chuyển phát thư tín và bưu kiện;
- Dịch vụ môi giới, đấu giá và hoa hồng đại lý;
- Dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán; dịch vụ làm thủ tục hành chính thuế, hải quan;
- Dịch vụ xử lý dữ liệu, cho thuê cổng thông tin, thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông;
- Dịch vụ hỗ trợ văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác;
- Dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi-a, internet, game;
- Dịch vụ may đo, giặt là; Cắt tóc, làm đầu, gội đầu;
- Dịch vụ sửa chữa khác bao gồm: sửa chữa máy vi tính và các đồ dùng gia đình;
- Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát thi công xây dựng cơ bản;
- Các dịch vụ khác;
- Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp).
Tỷ lệ 3%
3) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu:
- Sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm hàng hóa;
- Khai thác, chế biến khoáng sản;
- Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách;
- Dịch vụ kèm theo bán hàng hóa như dịch vụ đào tạo, bảo dưỡng, chuyển giao công nghệ kèm theo bán sản phẩm;
- Dịch vụ ăn uống;
- Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;
- Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp).
Tỷ lệ 2%
4) Hoạt động kinh doanh khác:
- Hoạt động sản xuất các sản phẩm thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%;
- Hoạt động cung cấp các dịch vụ thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%;
- Các hoạt động khác chưa được liệt kê ở các nhóm 1, 2, 3 nêu trên.
3. Hồ sơ kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:
- Mẫu 04/GTGT: Dành cho người nộp thuế tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên Doanh thu.

4. Cách kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp.

Căn cứ làm tờ khai thuế GTGT Mẫu 04/GTGT là các hóa đơn bán hàng đã được xuất ra trong kỳ tính thuế
Bước 1: Làm bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ:
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
Các bạn kê khai theo tháng thì lập bảng kê hóa đơn bán ra cho tháng, kê khai theo quý thì lập bảng kê hóa đơn bán ra cho quý đó.
Kê khai các hóa đơn đầu ra đã xuất bán HH-DV trong kỳ
Không kê khai các hóa đơn của các kỳ khác
Không kê khai các hóa đơn xóa bỏ (HĐ viết sai)
Để làm được Bảng kê trên thì nhiệm vụ của các bạn là phải xác định đúng tỷ lệ % thuế suất theo ngành nghề mặt hàng kinh doanh của Doanh nghiệp mình theo các mức tỷ lệ hướng dẫn ở trên để đưa thông tin của hóa đơn đó vào mục tương ứng với mức tỷ lệ mà hóa đơn đó phải chịu thuế.
Bước 2: Làm tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai:
Đăng nhập Mã số thuế của Công ty cần lập tờ khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai -> Chọn Thuế GTGT -> Chọn Tờ khai GTGT trực tiếp trên Doanh thu mẫu 04/GTGT. 
Lựa chọn tờ khai 04/GTGT
Sau đó: Chọn kỳ kê khai:
kỳ kê khai thuế GTGT trực tiếp
+ Tích chọn "Tờ khai tháng" nếu: Doanh nghiệp bạn có tổng doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ.
+ Tích chọn "Tờ khai quý" nếu: Doanh nghiệp bạn có tổng doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống hoặc doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp mới thành lập
+ Tích chọn "Tờ khai lần phát sinh" nếu: bạn kê khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh (Ví dụ như nhà thầu nước ngoài)
Sau đó màn hình sẽ hiện thị ra tờ khai mẫu 04/GTGT - Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:
Mẫu 04/GTGT tờ khai thuế GTGT trực tiếp
Căn cứ vào bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra các bạn đã làm ở bước 1 -> Các bạn đưa số liệu vào tờ khai 04/GTGT cho từng chỉ tiêu tương ứng.
Trong bảng kê đã có tổng hợp số liệu cho từng chỉ tiêu [21], 
[22], [24], [26], [28] theo từng mục (dòng)
Các bạn chỉ cần đưa số liệu từ hóa đơn vào chuẩn bảng kê -> rồi đưa từ bảng kê lên tờ khai là được
Bước 3: Xác định số tiền thuế GTGT phải nộp
Số tiền xuất hiện ở chỉ tiêu [33] : Tổng số thuế GTGT phải nộp - Chính là số tiền mà các bạn phải mang đi nộp vào NSNN.
Với số liệu trong hình ảnh tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT của quý 2/2021, đang có kết quả là chỉ tiêu [33] = 1.150.000 => Đây chính là số tiền thuế GTGT công ty Thiên Ưng phải nộp cho quý 2/2021
Hạn nộp tiền giống với hạn nộp tờ khai bên dưới.
Bước 4: Kết xuất tờ khai rồi nộp qua mạng:
Các bạn kết xuất tờ khai XML rồi nộp qua mạng điện tử
Nếu bạn chưa biết cách nộp qua mạng thì bạn tham khảo tại đây:

Cách nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng 2021

Thời hạn nộp tờ khai:
+/ Nếu kê khai thuế GTGT theo tháng thì hạn nộp tiền: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo
+/ Nếu kê khai thuế GTGT theo quý thì hạn nộp nộp tiền: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo
=> Hạn nộp tờ khai và tiền thuế GTGT của Qúy 2 là ngày 31/7/2021 nhưng do ngày 31/7/2021 là thứ 7 và ngày 1/8/2021 là chủ nhật đều là ngày nghỉ nên hạn nộp tờ khai và tiền tiền của Qúy 2/2021 được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo là 2/8/2021
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 34 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 30% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THỰC TẾ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Hướng dẫn cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ nhập khẩu ...
Cách kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm
Hướng dẫn cách kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm đơn giá, số lượng, tiền thuế và thuế suất
Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất
Hướng dẫn xử lý thuế GTGT của tài sản, hàng hóa bị tổn thất theo Công văn 4403/BTC-CST hướng dẫn về việc xử lý...
Các trường hợp được coi là thanh toán không dùng tiền mặt
Tổng hợp tất cả các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng - Không dùng tiền mặt để khấu trừ thuế GTG...
Thuế GTGT của các khoản chi Phúc Lợi được khấu trừ đầu vào
Công văn 4005/TCT-CS ngày 29/9/2015 của Tổng Cục Thuế trả lời hướng dẫn về việc khấu trừ đầu vào của các khoản...
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
Quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu mới nhất hiện nay.
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại