Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra - Mẫu số: 01-1/GTGT

Mẫu 01-1/GTGT bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra 2021 mới nhất dùng để kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Mẫu số: 01-1/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày
  25/8 /2014 của Bộ Tài chính)
Phụ lục
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT)
[01] Kỳ tính thuế: tháng.......năm ...... hoặc quý.....năm....
[02] Tên người nộp thuế:..............................................   
    [03] Mã số thuế:                            
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………...........................
    [05] Mã số thuế:                            
 
                                                                                                         Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Hoá đơn, chứng từ bán ra Tên người mua Mã số thuế người mua Doanh thu chưa có thuế GTGT Thuế GTGT Ghi chú
Số hoá đơn Ngày, tháng, năm lập hóa đơn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):
               
Tổng      
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:
               
Tổng      
3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:
               
Tổng      
4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:
               
Tổng      
 
Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (*):      ............................
Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (**):                  ............................
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những  số liệu đã khai./.

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:.......
                            ..., ngày …....tháng …....năm …....
                                      NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
               ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                   (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
 
__________________________
Ghi chú:
(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.
(**) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

 
Lưu ý
+ Trước ngày 1/1/2015, Khi kê khai thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp đính kèm 2 phục lục: bảng kê mua vào bán ra
+ Nhưng từ ngày 1/1/2015 trở đi, theo luật thuế sửa đổi số 71/2014/QH13 thì không phải nộp phụ lục nữa.
=> Và 2 phụ lục mua vào bán ra này chính thức bị cắt khỏi phầm mềm HTKK từ phiên bản HTKK 3.4.0  được ban hành vào tháng 9/2016.
=> Mục đích của cơ quan thuế khi cắt bỏ phụ luc là để giảm số giờ kê khai, cũng như đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các nước tiên tiến nhưng lại gây ra khó khăn trong việc tập hợp số liệu đưa vào tờ khai
-> Nên hiện nay,  Kê toán vẫn dùng bảng kê mua vào bán ra để tổng hợp các hóa đơn phát sinh trong kỳ (Cái này ngoài việc để lấy số liệu kê vào PM HTKK hay đối chiếu với SS KT thì nó còn dùng để giải trình với CQT về các số liệu đã KK khi có y/c).

Mẫu 01-1/GTGT bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra trên Excel mới nhất năm 2021

Mẫu 01-1/GTGT bảng kê bán ra

Xem thêm: Cách lập bảng kê hóa đơn bán ra theo mẫu 01-1/GTGT trên Excel

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 3 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 30% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THỰC TẾ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Hướng dẫn cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ nhập khẩu ...
Cách kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm
Hướng dẫn cách kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm đơn giá, số lượng, tiền thuế và thuế suất
Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất
Hướng dẫn xử lý thuế GTGT của tài sản, hàng hóa bị tổn thất theo Công văn 4403/BTC-CST hướng dẫn về việc xử lý...
Các trường hợp được coi là thanh toán không dùng tiền mặt
Tổng hợp tất cả các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng - Không dùng tiền mặt để khấu trừ thuế GTG...
Thuế GTGT của các khoản chi Phúc Lợi được khấu trừ đầu vào
Công văn 4005/TCT-CS ngày 29/9/2015 của Tổng Cục Thuế trả lời hướng dẫn về việc khấu trừ đầu vào của các khoản...
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
Quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu mới nhất hiện nay.
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại