Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế toán thiên ưng
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2022
Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân đối với cá nhân có ký hợp đồng lao đông trên 3 tháng và đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hay có ký nhưng dưới 3 tháng.
Mẫu 08/CK-TNCN bản cam kết thu nhập năm 2022 mới nhất theo TT 80/2021/TT-BTC
Mẫu cam kết thu nhập mới nhất năm 2020 là Mẫu số: 08/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cách làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý và tháng năm 2021
Hướng dẫn cách làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quý và tháng năm 2021 theo mẫu 05/KK-TNCN trên phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất hiện nay
Cách tính thuế thu nhập cá nhân lương NET
Lương NET là lương mà người lao động nhận được chưa bao gồm thuế. Nếu có phát sinh số thuế TNCN phải nộp thì sẽ được Doanh nghiệp nộp thay. Khi ấy chúng ta cần quy đổi Lương chưa có thuế này sang Lương tính Thuế.
Thủ tục hoàn thuế TNCN năm 2021 nộp thừa
Hướng dẫn làm thủ tục đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa năm 2021
Mẫu bảng tính thuế TNCN mới nhất 2021 bằng File Excel (có đầy đủ công thức)
Tải mẫu bảng tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2021 trên Excel để tính Thuế TNCN cho người lao động có thu nhập từ tiền lương tiền công theo luật thuế TNCN mới nhất 2021
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2021
Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối sẽ làm theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn thủ tục và nơi nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc.
Cách tính TNCN trong thời gian thử việc năm 2021 mới nhất
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với lao động thử việc, nhận lương thử việc trong giai đoạn thử việc theo quy định mới nhất năm 2021
Hướng dẫn đăng ký Mã số thuế Thu nhập cá nhân 2021 qua mạng
Hướng dẫn cách đăng ký Mã số thuế TNCN qua mạng Online năm 2021 trực tuyến hoặc thực hiện trên phần mềm khai thuế mới nhất hiện nay - Đầy đủ các bước từ đăng ký đến gửi file lên thuế
Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế TNCN của cá nhân (hồ sơ 2021)
Hướng dẫn làm thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế TNCN cho cá nhân có thu nhập và người người phụ thuộc bằng mẫu biểu hồ sơ mới nhất 2021 tại Thông tư 105/2020/TT-BTC
GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2021
Tổng hợp các tình huống các vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân mà doanh nghiệp thường gặp phải.
Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài 2021
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài là cá nhân cư trú hoặc không cư trú khi phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công theo thu nhập lương Net, lương Gross
Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2021
Quy định về địa điểm, Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2021 dành cho cá nhân tự làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất năm 2021
Mẫu 05-ĐK-TCT và Mẫu 05-ĐK-TH-TCT tờ khai đăng ký MST dành cho cá nhân và doanh nghiệp theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC
Mức giảm trừ gia cảnh 2021 mới nhất hiện nay
Mức Giảm trừ gia cảnh 2021 mới nhất hiện nay đang được quy định tại Theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14
Cách tính thuế TNCN lương tháng 13
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền thưởng lương tháng thứ 13 (Tổng hợp các công văn hướng dẫn về tiền lương thưởng tháng thứ 13)
Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân 2021
Mẫu văn bản giấy ủy quyền đăng ký MST thu nhập cá nhân khi thực hiện đăng ký mã số thuế TNCN thông qua tổ chức chi trả thu nhập - doanh nghiệp trả lương
Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN
Đây là những khoản thu nhập mà cá nhân nhận được từ tiền lương tiền công nhưng không phải tính vào thu nhập chịu thuế.
Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công
Tổng hợp các khoản tiền lương, phụ cấp, trợ cấp phải chịu thuế TNCN theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC để cộng vào tính thuế TNCN
Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý hoặc theo tháng năm 2021
Hướng dẫn cách lập hồ sơ kê khai thuế, kỳ tính thuế, thời hạn nộp thuế và nơi nộp thuế thu nhập cá nhân.
Phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế TNCN không ?
Hướng dẫn kế toán xác định thu nhập từ tiền phụ cấp điện thoại có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?
Cách xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý 2021
Hướng dẫn cách xác định kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hay theo quý theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP mới nhất năm 2021
Cách tính thuế TNCN từ thu nhập thừa kế, quà tặng 2021
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng và hồ sơ kê khai thuế TNCN khi nhận thừa kế, quà tặng
Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc 2021
Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh năm 2021 mới nhất là mẫu số 20-ĐK-TH-TCT (dùng cho doanh nghiệp) và mẫu số 20-ĐK-TCT (dùng cho cá nhân tự đăng ký) theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế.
Thời điểm tính, khấu trừ và nộp thuế TNCN 2021
Cách xác định thời điểm tính, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2021
Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2021
Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế Và các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN - Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN
Để thực hiện ủy quyền, cá nhân phải làm Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN (mẫu ban hành kèm theo TT92/2015)
Phân biệt: Thế nào là cá nhân cư trú - Thế nào là cá nhân không cư trú ???
Cách phân biệt cá nhân cư trú và không cư trú theo Thông tư 111/2013/TT-BTC
Mẫu cam kết thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2021 cho người lao động
Mẫu bản cam kết thuế thu nhập cá nhân mới nhất cho người lao động năm 2021 - mẫu 02/CK-TNCN (ban hành theo thông tư 92/2015/TT-BTC)
Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ bản quyền
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ bản quyền
Điều kiện làm cam kết thu nhập mẫu 08/CK-TNCN theo thông tư 80/2021/TT-BTC
Quy định về điều kiện cá nhân người lao động được làm cam kết thu nhập thấp theo mẫu 08/CK-TNCN theo thông tư 80/2021/TT-BTC để tổ chức chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc 2021
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh: Theo TT 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 có hiệu lực từ ngày 01/10/2013 thì hồ sơ đối với từng trường hợp được quy định cụ thể tại điều 9 - TT 111 như sau:
Người phụ thuộc bao gồm những ai ? đối tượng nào?
Đối tượng được coi là người phụ thuộc theo luật thuế TNCN mới nhất để tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.
Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
Các khoản thu nhập được miễn thuế theo thông tư 111/2013/TT-BCT và được bổ sung bởi Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC
Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN 2021
Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế vào đầu năm 2021 cho phần thu nhập nhận được vào năm 2020
Cách tính thuế TNCN từ thu nhập chuyển nhượng bất động sản
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong các trường hợp cụ thể theo thông tư mới nhất
Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo thông tư 111/2013/TT-BTC
Cách tính thuế TNCN từ thu nhập đầu tư vốn
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo thông tư mới nhất
Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - mẫu 02/KK-GTGT
Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - mẫu 02/KK-GTGT, dành cho các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công (ban hành theo thông tư 156/2013/TT-BTC
Trang 1/1
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
         HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
Học kế toán Thiên Ưng Online
Học kế toán Thiên Ưng Online
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại