Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng
Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế TNCN của cá nhân (hồ sơ 2021)

Hướng dẫn làm thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế TNCN cho cá nhân có thu nhập bằng mẫu biểu hồ sơ mới nhất tại Theo khoản 3, điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

1. Khi nào cá nhân phải làm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế?
Người nộp thuế là cá nhân đã đăng ký thuế có thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân và người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp) nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập hoặc Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập)
2. Đối tượng phải làm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.
Người nộp thuế là cá nhân quy định tại Điểm k, l, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC gồm có:

k) Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ cá nhân kinh doanh).
l) Cá nhân là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
n) Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

3. Hồ sơ, thủ tục làm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế 

3.1. Trường hợp nộp hồ sơ qua cơ quan chi trả thu nhập: Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân
Dành cho cá nhân đang làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập đó.
* Trường hợp 1: thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân
- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập
bao gồm:
+ Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó)
+ Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân.
- Bước 2: Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH- TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC
-> Rồi gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.
Các bạn có thể xem chi tiết và tải về tại đây: mẫu số 05-ĐK-TH- TCT
* Trường hợp 2: thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc.
- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập
bao gồm:
+ Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó)
+ Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc.
- Bước 2: Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC
-> Rồi gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.
Các bạn có thể xem chi tiết và tải về tại đây: Mẫu 20-ĐK-TH-TCT
* Lưu ý: Doanh nghiệp (cơ quan chi trả thu nhập) có thể làm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân hoặc người phụ thuộc trên phần mềm HTKK hoặc làm online rồi nộp qua mạng.
3.2. Trường hợp nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan thuế: 
Dành cho cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập
- Hồ sơ bao gồm:
+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;
Các bạn có thể xem chi tiết và tải về tại đây: Mẫu 08-MST
+ Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.
- Nơi nộp: Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú
4. Thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế:
Theo điều 36 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì:

- Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.
- Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.
5. Phạt vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế
Theo điều 11 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì:

Chậm Nộp Mức Phạt
Từ 01 đến 30 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế mà có tình tiết giảm nhẹ;
Từ 01 ngày đến 10 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế mà có tình tiết giảm nhẹ.
Cảnh cáo
Từ 01 đến 30 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế mà không có tình tiết giảm nhẹ;
Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
Từ 31 đến 90 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế
từ 01 ngày đến 30 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế mà không có tình tiết giảm nhẹ
Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
Từ 91 ngày trở lên nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế
Từ 31 đến 90 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.
Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
Từ 91 ngày trở lên làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế
Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.
Từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng
Lưu ý: Cá nhân không bị phạt trong các trường hợp sau:
- Cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân;
- Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi người nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ căn cước công dân;

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 3 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách tính thuế TNCN từ thu nhập đầu tư vốn
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo thông tư mới nhất
Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo thông tư 111/2013/TT-BTC
Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - mẫu 02/KK-GTGT
Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - mẫu 02/KK-GTGT, dành cho các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu n...
Cách tính thuế TNCN từ thu nhập chuyển nhượng bất động sản
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong các trường hợp cụ thể theo ...
Mức giảm trừ gia cảnh 2021 mới nhất hiện nay
Mức Giảm trừ gia cảnh 2021 mới nhất hiện nay đang được quy định tại Theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14
Thủ tục hoàn thuế TNCN năm 2021 nộp thừa
Hướng dẫn làm thủ tục đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa năm 2021
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại