Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Hóa Đơn Điện Tử Theo TT 78
Kế Toán Thiên Ưng
Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai tên công ty, địa chỉ

Hướng dẫn cách xử lý khi viết sai tên công ty, địa chỉ của người mua hàng trên hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP

Căn cứ hướng dẫn:
- Điều 19. Xử lý hóa đơn có sai sót của Nghị định 123/2020/NĐ-CP 
- Điều 7. Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp của Thông tư 78/2021/TT-BTC
Cụ thể về cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai tên công ty, địa chỉ người mua trong từng trường hợp, từng thời điểm như sau:

1. Trường hợp 1: Phát hiện ra hóa đơn điện tử có mã của CQT viết sai tên công ty, địa chỉ người mua: Khi hóa đơn đã được cấp mã của cơ quan thuế nhưng chưa gửi cho người mua

Thì người bán thực hiện như sau:
+ Bước 1: Thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót
+ Bước 2: Lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.
Theo khoản 1, điều 19 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT
Kính gửi: Cơ quan thuế quận Thanh Xuân
Tên người nộp thuế: Công Ty Kế Toán Thiên Ưng
Mã số thuế: 0106208569
Người nộp thuế thông báo về việc hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

STT Mã CQT cấp Ký hiệu mẫu hóa đơn và  ký hiệu
hóa đơn
Số hóa đơn điện tử Ngày lập hóa đơn Loại
áp dụng hóa đơn điện tử
Hủy/
Điều chỉnh/
Thay thế/
Giải trình
Lý do
1 2 3 4 5 6 7 8
 1 00C184253642K
JH1232658589G
3HTD2316
 1, C21TTU  00000152  16/12/2021 Hóa đơn giá trị gia tăng  Hủy Viết sai tên địa chỉ người mua
               
 
Ghi chú: (2): Mã CQT cấp đối với hóa đơn có mã của CQT, hóa đơn không có mã của CQT để trống.

 
 
     
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021
NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số của người nộp thuế)

2. Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua: phát hiện có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót

(Đây là trường hợp hóa đơn điện tử CHỈ SAI TÊN CÔNG TY, ĐỊA CHỈ)
Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.
- Trường hợp người bán sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
- Trường hợp người bán sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì
+ Nếu CHƯA gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế thì KHÔNG PHẢI thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT
+ Nếu ĐÃ gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế thì PHẢI thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT
Theo điểm a, khoản 2, điều 19 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP 
Mẫu thông báo hóa đơn điện tử viết sai tên công ty, địa chỉ
Trong hình ảnh là 1 ví dụ về thông báo điều chỉnh hóa đơn điện tử bị lập sai tên công ty người mua
Trường hợp các bạn bị sai địa chỉ người mua thì thực hiện tương tự (Thay đổi nội dung tại cột "Lý do")
 

3. Trường hợp 3: Hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế và đã gửi cho người mua: phát hiện có sai sót về tên, địa chỉ của người mua và mã số thuế, các nội dung khác cũng bị sai sót

(Đây là trường hợp hóa đơn điện tử NGOÀI SAI TÊN CÔNG TY, ĐỊA CHỈ còn sai cả các chỉ tiêu khác)
Đối với trường hợp này thì có thể lựa chọn một trong hai cách sau:
+ Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.
Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.
Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.
+ Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót
Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.
Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 4 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Quy trình lập, ký phát hành, cấp mã hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Hướng dẫn thực hiện quy trình lập, ký phát hành, cấp mã hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Thông tư 7...
Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo thông tư 78
Quy định về Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Lu...
Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử thông tư 78, nghị định 123 có sai sót
Mẫu 04/SS-HĐĐT là mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi cơ quan thuế để Cơ quan thuế thực hiện hủy ...
Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78, NĐ 123
Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế, tên hàng hóa dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền...
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78, NĐ 123
Mẫu biên bản thỏa thuận điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế, tên hàng hóa dịch vụ, số lượng, đơn gi...
Điều chuyển hàng hóa nội bộ bằng hóa đơn hoặc phiếu xuất kho
Quy định về cách sử dụng hóa đơn, chứng từ khi điều chuyển hàng hóa nội bộ cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc n...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại