Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2019

Hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo thủ tục mới nhất năm 2019

- Đối tượng đăng ký người phụ thuộc:
Người lao động có thu nhập chịu thuế trên 9 triệu/tháng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.
Xem thêm
- Căn cứ hướng dẫn: 
 Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực thì khi thực hiện đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ làm theo quy định tại Khoản 10 Điều 7 và Điều 8 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục và nơi nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc. 

Cụ thể thủ tục - Hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

1) Trường hợp 1: Cá nhân đăng ký người phụ thuộc thông qua tổ chức (công ty) trả thu nhập:
1.1. Trình tự thủ tục thực hiện đăng ký NPT:

* Bước 1: Người lao động làm hồ sơ:
- Giấy ủy quyền cho công ty để đăng ký người phụ thuộc.
- Giấy tờ của người phụ thuộc: (bản sao không yêu cầu công chứng)
+ Nếu người phụ thuộc là người Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên: Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực.
+ Nếu người phụ thuộc là người Việt Nam dưới 14 tuổi: Giấy khai sinh còn hiệu lực
+ Nếu người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài: Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực 
=> Nộp cho công ty (cơ quan chi trả thu nhập)
 
* Bước 2: Công ty (cơ quan chi trả thu nhập) làm và nộp hồ sơ đăng ký NPT cho cho quan thuế quản lý trực tiếp.
Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc và gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy.
1.2. Mẫu biểu hồ sơ đăng ký NPT:
* Mẫu giấy ủy quyền cho công ty để đăng ký người phụ thuộc: người lao động làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----ooo0ooo-----
 
GIẤY ỦY QUYỀN
(Đăng Ký Người Phụ Thuộc)
 
BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):
Ông: Trần Văn Mạnh             
Mã số thuế: 8262547436 cấp ngày 04/10/2012.
Ngày sinh: 18/12/1988.
Chứng minh nhân dân số: 164267437. Do Công an: Tỉnh Hà Nam. Cấp ngày: 05/09/2015.
Chỗ ở hiện tại: Số 48 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.
BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):
Tên đơn vị: Công ty Kế Toán Thiên Ưng
Mã số thuế: 0106208569.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.
Đại diện pháp luật: Ông Hoàng Trung Thật.                          Chức vụ: Giám đốc
ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN
Hiện nay tôi đang làm việc tại Công ty Kế Toán Thiên Ưng - Bộ Phận: Kế Toán
Tôi ủy quyền cho Công ty Kế Toán Thiên Ưng thực hiện các công việc sau đây:
Làm việc với Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân để làm thủ tục đăng ký Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.
- Với các thông tin của Người phụ thuộc như sau:

Họ và tên Ngày sinh Quan
 hệ
Thông tin trên giấy khai sinh
Số Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/TP Quốc gia
Trần Thị Xuân 19/08/2018 Con 19/2018 Tượng Lĩnh Kim Bảng Hà Nam Việt Nam
 
- Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ từ tháng: 01/2019

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN
Kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 01 năm 2019.
ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền.
2. Bên B thực hiện công việc được ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên.
3. Việc giao kết Giấy uỷ quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.
ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
3. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.
 
                                                                                     Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

BÊN UỶ QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
BÊN NHẬN UỶ QUYỀN
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 
 
 
Các bạn muốn lấy mẫu giấy ủy quyền đăng ký NPT này thì có thể để lại gmail bằng comment phía cuối bài viết hoặc gửi về gmail hoangtrungthat@gmail.com
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn tham khảo
1.2. Mẫu tờ khai đăng ký người phụ: doanh nghiệp làm

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc

Cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc:

* Nơi thực hiện: chọn 1 trong 2 phần mềm để thực hiện
+ Phần mềm hỗ trợ kê khai: mở phần mềm HTKK -> Chọn "Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân" -> Chọn "Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh"
+ Phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN 3.3.1) -> Bấm chọn "Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh"
* Căn cứ vào giấy ủy quyền của người lao động và giấy tờ của người phụ thuộc mà người lao động đã cung cấp -> Doanh nghiệp đưa thông tin vào tờ khai.
* Cách làm tờ khai:
- Trong phần nội dung có 2 mục: I và II:
- Phần I: Đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc: Các bạn chọn Phần I để điền thông tin nếu thực hiện đăng ký NPT cho đối tượng người phụ thuộc được đăng ký lần đầu hoặc người phụ thuộc chưa có Mã Số Thuế Người Phụ Thuộc (Đăng ký vào mục này để cơ quan thuế cấp mã số thuế NPT)
- Phần II: Đăng ký thay đổi người phụ thuộc: Các bạn chọn Phần II để điền thông tin khi:
+ Đăng ký thay đổi thời gian tính giảm trừ: thay đổi tháng bắt đầu tính giảm trừ hoặc xác định tháng kết thúc giảm trừ.
+ Đăng ký chuyển đổi người phụ thuộc (ví dụ chuyển từ vợ sang chồng)
+ Đăng ký thay đổi thông tin cá nhân của người phụ thuộc (ví dụ thông tin trên giấy khai sinh)
=> Các bạn xác định người phụ thuộc cần đăng ký đang thuộc mục nào thì kê khai thông tin vào mục đó.
- Mục "Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ gia cảnh": Ghi theo tháng thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng kể cả trường hợp đăng ký sau thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
(Ví dụ: Tại công ty kế toán Thiên Ưng có Nhân viên A: Sinh con từ tháng 1/2019, nghỉ chế độ thai sản 6 tháng đến T7/2019 bắt đầu đi làm lại và đăng ký người phụ thuộc cho con vào tháng T7/2019.
Vậy chúng ta cần xác định như sau:
+ Đây là người phụ thuộc mới sinh chưa có Chứng mình thư hay MST nên đưa vào Mục I
+ Tháng 1/2019 sinh con: đây là thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng (các bạn đưa vào chỉ tiêu từ tháng là 01/2019)
+ Đăng ký từ tháng nào thì được tính giảm trừ từ tháng đó (Nhân viên A, Đăng ký từ T7/2019 => được tính giảm trừ từ T7/2019) Nhưng đến khi quyết toán được tính giảm trừ từ khi phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng (được tính từ T1/2019)
- Mục "Thời điểm kết thúc giảm trừ": ghi Tháng thực tế kết thúc nghĩa vụ nuôi dưỡng. Trường hợp không xác định được thời điểm kết thúc thì bỏ trống. (Tức là nếu bạn đăng ký NPT lần đầu thì bỏ trống mục này)
LƯU Ý:
+ Nộp hồ sơ chứng minh NPT: Chậm nhất là sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký NPT lần đầu, NNT lập hồ sơ chứng minh NPT theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư  số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, gửi đến tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan Thuế 
Chi tiết xem tại đây: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu.
(Theo điểm i, khoản 1, điều 9 của thông tư 111/2013/TT-BTC)
* Cách gửi tờ khai đăng ký người phụ thuộc:
Có 2 cách để các bạn thực hiện:
1. Dành cho các công ty có chữ ký số thì gửi qua trang nhantokhai.gdt.gov.vn - giống như các loại báo cáo thuế khác
2. Gửi online quan trang: http://kekhaithue.gdt.gov.vn hoặc trang http://thuedientu.gdt.gov.vn. 
(gửi bằng cách này thì các bạn cần in giấy mang nộp trực tiếp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp)

* Thời hạn đăng ký người phụ thuộc:

- Chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.
- Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều 9 của TT 111/2013/TT-BTC gồm có:
+ Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.
+ Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.
+ Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
+ Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.
 Thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.
 
* THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
Đối với người nộp thuế là cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân và người phụ thuộc, cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của các cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.
Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:
- Trường hợp thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế:
Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.
- Trường hợp thay đổi thông tin cho người phụ thuộc:
Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.
 
2) Trường hợp 2:  Cá nhân tự đăng ký với cơ quan thuế - Không thông qua Tổ chức (công ty) chi trả thu nhập.
Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế hồ sơ đăng ký thuế gồm:
- Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin).
- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).
 
Công ty kế toán Thiên Ưng
chuyên dạy thực hành kế toán thuế - tổng hợp thực tế
 
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 193 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 50% học phí khóa học thực hành kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Người phụ thuộc bao gồm những ai ? đối tượng nào?
Đối tượng được coi là người phụ thuộc theo luật thuế TNCN mới nhất để tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu...
Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
Các khoản thu nhập được miễn thuế theo thông tư 111/2013/TT-BCT
Cách tính thuế thu nhập cá nhân lương NET
Lương NET là lương mà người lao động nhận được chưa bao gồm thuế. Nếu có phát sinh số thuế TNCN phải nộp thì s...
Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất hiện nay
Mức Giảm trừ gia cảnh mới nhất hiện nay đang được quy định tại Điều 9 thông tư 111/2013/TT-BCTC hay tại Điều 1...
Cách xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý
Hướng dẫn cách xác định kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hay theo quý theo luật thuế mới nhất năm 2013
Hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân
Hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân, những trường hợp thường gặp trong thực tế liên quan đến thuế thu nhập cá nhâ...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

 
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân,
Tp. Hà Nội 
(Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)

         HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
giảm 50% khóa học thực hành kế toán thực tế
giảm 50% khóa học thực hành kế toán thực tế
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại