Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kế Toán Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu quy chế Lương thưởng của công ty 2018
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ƯNG
-----------------
Số :01/QC - TU
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                           Hà Nội, Ngày  02  tháng  01  năm 2018
                  


QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG, CHẾ ĐỘ

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

I - Mục đích:
- Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đảm bảo đời sống cho người lao động Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của cho người lao động Công ty.
- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động.
II. Căn cứ theo:
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp - Luật số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật làm việc - Luật số 38/2013/QH13.
- Căn cứ Nghị định Số 141/2017/NĐ-CP.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 02/01/2018 về việc thông qua quy chế trả lương, thưởng của công ty.
-  Những nội dung quy định trong quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Sở Lao động – Thương binh xã hội TP Hà Nội thừa nhận, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy chế này.
 
III – PHẠM VI:
Áp dụng cho toàn bộ người lao động tham gia làm việc tại công ty.

IV – NỘI DUNG:
 
PHẦN I
 HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG :
 
1) Những quy định chung:
1.1 Lương đóng BHXH: Là mức tiền lương cơ bản công ty vận dụng theo mức lương tối thiểu vùng mà nhà nước ban hành tại từng thời điểm. 
1.2 Lương thử việc: hưởng 85% lương tối thiểu của công ty.
1.3 Lương khoán gọn đối với lao động là cá nhân trực tiếp làm công việc có tính chất thời vụ, những công việc nếu giao từng chi tiết, bộ phận theo khối lượng công việc trong một thời gian nhất định qua hợp đồng khoán (lao động không thường xuyên).
1.4 Lương thời gian áp dụng cho toàn thể nhân viên và lãnh đao trong công ty.
1.5 Cách tính lương: Áp dụng hình thức trả lương theo thời gian - là hình thức trả lương cho người lao động, căn cứ ngày làm việc thực tế của tháng. 
 
PHẦN II
TÍNH TOÁN VÀ TRẢ LƯƠNG
 
1. Việc tính toán lương dựa trên nguyên tắc chính xác về số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động đúng theo quy định.
2. Việc tính toán lương cho người lao động dựa vào thời gian làm việc trên bảng chấm công.

 
Tiền lương tháng =
Tiền lương cơ bản + phụ cấp, trợ cấp (nếu có)
--------------------------------------------------------    
X Số ngày làm việc thực tế
           Ngày công chuẩn của tháng
 
3. Toàn bộ lãnh đạo và nhân viên trong công ty được trả lương vào ngày cuối tháng.
 
PHẦN III
 CÁC KHOẢN TIỀN PHỤ CẤP VÀ TRỢ CẤP
1. Phụ cấp:
Ngoài phần tiền lương cơ bản người lao động còn được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm cho từng chức danh.
 Mức hưởng phụ cấp trách nhiệm này do hội thành viên góp vốn công ty quyết định dựa theo yêu cầu, tính chất, khối lượng công việc của từng chức danh, bộ phận.
2. Trợ cấp: điện thoại và ăn trưa theo từng chức danh.
3. Mức hưởng phụ cấp, trợ cấp:

ĐVT: đồng
  Mức hưởng/tháng
Chức danh Xăng xe Điện thoại Ăn trưa
Giám đốc 500.000 550.000 730.000
Phó giám đốc 400.000 400.000 730.000
Kế toán trưởng 400.000 300.000 680.000
Trưởng phòng KD 400.000 450.000 680.000
Nhân viên kế toán 300.000 200.000 680.000
Nhân viên kinh doanh 350.000 300.000 680.000
Nhân viên văn phòng 300.000 200.000 680.000
Ghi chú: Mức phụ cấp trên được chi trả theo ngày công đi làm thực tế của từng đối tượng
 
4. Tiền lương làm việc thêm giờ được tính theo quy định hiện hành của Bộ Luật Lao Động như sau:
- Làm thêm vào ngày thường:
TL làm thêm giờ = Tiền lương ( theo giờ) * 150% * Số giờ làm thêm
- Làm thêm vào ngày chủ nhật:
TL làm thêm giờ = Tiền lương (theo giờ) * 200% * Số giờ làm thêm
- Làm thêm vào ngày lễ, tết:
TL làm thêm giờ = Tiền lương (theo giờ) * 300%* Số giờ làm them
5. Công tác phí:
- Đi, về trong ngày: 150.000 đ/ngày.
- Đi, về cách ngày:
+ Cán bộ đến công tác tại các Thành phố lớn ( Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) và các tỉnh đồng bằng, trung du được hưởng phụ cấp 250.000đ/ngày.
+ Cán bộ đến công tác tại vùng núi cao, hải đảo, biên giới, vùng sâu được hưởng phụ cấp 300.000đ/ngày.
- Ngoài tiền phụ cấp lưu trú trên người lao động sẽ được thanh toán toàn bộ chi phí đi lại, chỗ ở và các chi phí khác (nếu có) theo thực tế phát sinh (có chứng từ xác nhận).
6. Những ngày nghỉ được hưởng nguyên lương:
-  Nghỉ lễ, tết (Theo đúng quy định của Bộ luật lao động)
-  Bản thân kết hôn: nghỉ  03 ngày .
- Con kết hôn: nghỉ  01 ngày  .
- Cha, mẹ chết (kể cả bên chồng ,vợ ), vợ hoặc chồng , con chết được  nghỉ  03 ngày .
-  Nghỉ phép. Người lao động thôi việc có đơn xin nghỉ phép mà chưa nghỉ phép năm hoặc chưa được nghỉ hết số ngày phép năm thì sẽ được thanh toán tiền những ngày chưa nghỉ này . Người lao động đang trong thời gian thử việc hoặc chưa ký HĐLĐ thì chưa được hưởng các chế độ của nhà nước quy định .
7.  Các phúc lợi khác:
- Hàng năm, người lao động được tổ chức đi thăm quan, thắng cảnh, nghỉ mát theo quyết định tại từng thời điểm của ban lãnh đạo công ty.
- Chế độ hiếu hỉ:
+ Bản thân người lao động kết hôn được mừng 200.000 đồng .
+ Cha mẹ hai bên, con, chồng, vợ chết được viếng 200.000 đồng .

 CHƯƠNG IV
CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC XÉT NÂNG LƯƠNG
 
Về chế độ xét nâng lương : Mỗi năm, lãnh đạo Công ty xét nâng lương cho NV một lần vào tháng thứ 04 của năm. 
- Niên hạn và đối tượng được trong diện xét nâng lương: Các nhân viên đã có đủ niên hạn hai năm hưởng ở một mức lương( kể từ ngày xếp lương lần kế với ngày xét lên lương mới ) với điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm Nội qui lao động. Nếu có vi phạm thì không được vào diện xét. Năm sau mới được xét nâng lương, với điều kiện không tái phạm kỷ luật lao động. 
- Thủ tục xét nâng lương : Đến, ký xét duyệt nâng lương Ban lãnh đạo Công ty sẽ họp và công bố việc xét duyệt để xét duyệt.  Đối với nhân viên chưa đuợc xét nâng lương thì Giám đốc điều hành sẽ giải thích để nhân viên yên tâm.
- Mức nâng của mỗi bậc lương từ 10% - 20% mức lương hiện tại tuỳ theo kết quả kinh doanh của công ty trong năm. Mức này sẽ dựa vào thàng bảng lương được đăng ký với cơ quan BHXH, Phòng LĐTB&XH.
 
 
PHẦN V
CHẾ ĐỘ THƯỞNG
 
1) - Thưởng cuối năm:  (tết âm lịch)
Hàng năm, nếu Công Ty kinh doanh có lãi Công Ty sẽ trích từ lợi nhuận để thưởng cho người lao động mức thưởng tùy thuộc vào lợi nhuận mỗi năm.
Mức thưởng cụ thể từng NLĐ tùy thuộc vào sự đóng góp công sức, chất lượng công tác, chấp hành đầy đủ nội quy, các quy định của Công ty.
2) - Thưởng thâm niên:
Nhân viên gắn bó với công ty tối thiểu từ 3 năm trở lên sẽ có các mức thưởng được công bố vào đợt chi trả lương tháng cuối cùng của năm.
 Nhân viên kinh doanh đạt doanh thu do Ban Giám đốc giao được thuởng phần trăm doanh thu hàng tháng, trường hợp vượt doanh thu thì Giám đốc Kinh doanh làm tờ trình về việc đạt doanh thu, mức được hưởng cho từng nhân viên trình Ban Giám đốc duyệt và chuyển cho Phòng Kế toán trả cùng với lương tháng.
3. Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương lịch:
-  Số tiền thưởng từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng tuỳ thuộc vào khả năng hoàn công việc, mức độ chấp hành nội quy lao động tại công ty cũng như những đóng góp của từng cá nhân.
4. Thưởng đạt doanh thu:
Cuối năm dương lịch, Phòng Kinh doanh đạt doanh thu do BGĐ giao được thuởng phần trăm doanh thu hàng tháng, trường hợp vượt doanh thu thì Phòng Kinh doanh làm tờ trình về việc đạt doanh thu, mức được hưởng cho từng CNV trình BGĐ duyệt căn cứ vào doanh thu và lợi nhuận thực tế của công ty
 

Trên đây là nội dung bản qui định về trả tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ – trợ cấp được áp dụng đối với toàn thể Cán bộ CNV Công ty, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Giao cho Kế toán trưởng Công ty, triển khai thực hiện. Quá trình có phát sinh vướng mắc, sẽ được nghiên cứu điều chỉnh phù hợp.
 
 

  TM.Ban Giám đốc
Giám Đốc
Hoàng Trung Thật
 
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 433 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại nhân dịp năm mới 2018
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu công văn đăng ký thang bảng lương cho doanh nghiệp
Đây là mẫu công văn dùng khi doanh nghiệp tiến hành đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan bảo hiểm
Mẫu giấy xác nhận lương
Đây là mẫu giấy xác nhận thu nhập của của bạn tại một công ty nào đó
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán Trưởng
Đây là Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán Trưởng dùng khi doanh nghiệp quyết định bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng ...
Mẫu quyết định tăng lương nhân viên
Mẫu quyết định tăng lương dùng khi doanh nghiệp có quyết định tăng lương cho nhân viên trong công ty.
Phạt nặng đối với Trốn đóng BHXH, Thử việc, Trả lương không đúng quy định
Ngày 22 tháng 08 năm 2013, Chính Phủ ban hành Nghị Định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính tron...
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng:Mẫu số 04-TT
Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng được ban hành theo QDD48/2006/QĐ-BTC
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
CS1: Số nhà lô B11 (tòa nhà Richland) - Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
(tòa nhà Richland cạnh tòa nhà HITC, Ngõ 181 Xuân thủy đối diện với Đại Học Sư Phạm)

CS2: Phòng 207 tòa nhà A5, Khu đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
( Cách cầu Định Công 300m )

CS 3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
 
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
   

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại nhân dịp năm mới 2018
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại nhân dịp năm mới 2018
Công ty kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu uy tín
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại