Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kế Toán Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất năm 2020

Hợp đồng thử việc đang được quy định tại điều 26 và điều 27 của bộ luật lao động số 10/2012/QH13 và được sửa đổi tại Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Dưới đây, Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng xin được cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng thử việc như sau:
1. Mẫu hợp đồng thử việc:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020.

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

(Số: 20/HĐTV-KTTU)
 
Chúng tôi, một bên làCông Ty Kế Toán Thiên Ưng
Địa chỉ: Số 19, đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Đại diện bởi:
Ông:  Hoàng Trung Thật                          
Sinh ngày: 16/09/1987
Số CMTND: 168229222.  Cấp ngày: 24/04/2014 tại C.A Hà Nam.
Địa chỉ nơi cư trú: Số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, T.P Hà Nội.
Chức vụ: Giám đốc
Và một bên là bà: Nguyễn Thị Mai
Sinh ngày: 12/12/1988
Giới tính: Nữ
Số CMTND: 164267437.  Cấp ngày: 12/06/2012 tại C.A Ninh Bình.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phố Thiện Thân, P. Ninh Sơn, T.P Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.
Chỗ ở hiện nay: 233 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, T.P Hà Nội.
 
Thỏa thuận ký kết hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:
1) Công việc:
- Vị trí: Kế toán thuế
- Công việc phải làm:
+ Thu nhập, xử lý hóa đơn chứng từ phát sinh trong doanh nghiệp.
+ Kê khai các loại báo cáo thuế theo quy định của Luật thuế.
+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.
2) Địa điểm làm việc của người lao động:
Tại trụ sở của công ty: Số 19, đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 
Điều 2: Thời hạn của hợp đồng thử việc:
- Thời gian thử việc: 30 ngày.
- Bắt đầu từ ngày: 04/02/2019 đến hết ngày 04/03/2019.
 
Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 
1) Thời giờ làm việc:
- Trong ngày: 7h/ngày
Cụ thể:
+ Sáng từ 8h đến 11h30.
+ Chiều từ 1h30 đến 17h
- Trong tuần: 6 ngày/tuần: từ thứ 2 đến thứ 7
2) Thời gian nghỉ:
- Hàng tuần: được nghỉ ngày chủ nhật
- Nghỉ nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng: Theo quy định của Luật lao động.

Điều 4: Quyền lợi  và nghĩa vụ của người lao động
I. Quyền lợi:

1. Mức lương và các chế độ hỗ trợ:
Mức lương thử việc: 4.800.000 đồng (Tính trên 26 ngày làm việc thực tế).
- Tiền ăn trưa: 20.000/ngày làm việc.

2. Hình thức trả lương: Theo thời gian
3. Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày kết thức thời hạn thử việc (ngày 04/03/2019)

II. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết tại điều 1 trong hợp đồng thử việc.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động...
 
Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng thử việc.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng thử việc.
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.


Điều 6̉: Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.
- Kết thúc thời gian thử việc: Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động sẽ thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử. Trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động sẽ ký hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng với người lao động.  
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 03/02/2019. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày 03/02/2020.

 
Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên
 

Các bạn muốn lấy BẢN Word mẫu hợp đồng thử việc bản nêu trên về tham khảo thì vui lòng để lại mail bằng comment dưới bài viết hoặc gửi mail về mail hoangtrungthat@gmail.com
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn tham khảo. 

2. Nội dung của hợp đồng thử việc:
Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật như sau:
1. Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
2. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
3. Công việc và địa điểm làm việc;
4. Thời hạn của hợp đồng lao động;
5. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
6. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
7. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 
3. Thời gian thử việc:
Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.Hợp đồng thử việc
 
4. Tiền lương trong thời gian thử việc
Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.
(Mức lương chính thức của công việc đó được xác định theo thỏa thuận của 2 bên nhưng phải căn cứ vào thang bảng lương mà doanh nghiệp đã xây dựng hoặc đăng ký với phòng lao động thương binh và xã hội)
5. Thông báo kết quả thử việc:
1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại phần 1 và 2  của mục 3 nếu trên người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động. 
2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại mục 3 phần 3 nếu trên, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.
 
6. Hợp đồng thử việc không phải tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc:
- Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16/8/2017 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì: Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 phải đóng BHXH bắt buộc thực hiện từ ngày 01/01/2018 (trừ hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật về lao động)
- Hợp đồng thử việc khác với hợp động lao đồng về nội dung giao kết (không phải có nội dung về bảo hiểm) nên các lao động thử việc ký hợp đồng thử việc theo quy định của bộ luật lao động sẽ không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian thử việc.

7. Thuế Thu nhập cá nhân với hợp đồng thử việc:
Hợp đồng thử việc nếu ký đúng quy định về thời gian thì sẽ có thời hạn dưới 3 tháng
Theo quy định tại khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC  ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc khấu trừ thuế của tổ chức trả thu nhập đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng như sau:
- Nếu trả tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. (dưới 2 triệu sẽ không phải khấu trừ)
- Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu 02/CK-TNCN ban hàng theo thông tư 92/2015/TT-BTC) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
- Lưu ý: Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết


KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Xin chúc các quý doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về hợp đồng thử việc
 
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 154 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Km năm mới 2021
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách tính tiền lương làm thêm giờ: ngày nghỉ, lễ, tết
Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ mới nhất năm 2018 theo thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH và được sửa đổi...
Cách tính tiền lương làm ca đêm, làm thêm ban đêm
Hướng dẫn cách tính tiền lương làm ca đêm và làm thêm ca đêm theo Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH mới nhất năm 201...
Phạt nặng đối với Trốn đóng BHXH, Thử việc, Trả lương không đúng quy định
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi...
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2020
Có rất nhiều loại hợp đồng lao động dưới đây là mẫu hợp đồng lao động dài hạn (vô thời hạn)
Mẫu quy chế Lương thưởng của công ty 2020
Mẫu quy chế lương thưởng 2020 mới nhất của công ty TNHH, công ty cổ phần. Các bạn có thể tải download mẫu quy...
Mẫu hợp đồng khoán việc mới nhất năm 2020 cho lao động giao khoán vụ việc
Hợp đồng khoán việc là hợp đồng mà người được nhận giao khoán phải bỏ toàn bộ hoặc một phần vật chất cộng với ...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

 
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân,
Tp. Hà Nội 
(Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
         HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
Km năm mới 2021
Km năm mới 2021
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại