Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng
Cách làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý và tháng năm 2020

Khi kê khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp sẽ sử dụng các mẫu 05/KK-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế TNCN trên phần mềm HTKK.

Trước khi tiến hành kê khai kế toán cần phải lập bảng tính thuế TNCN theo kỳ kê khai để tính ra được số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.
Để các bạn có thể hình dung rõ cách tập hợp số liệu đưa vào các chỉ tiêu trên tờ khai thuế TNCN

Kế Toán Thiên Ưng sẽ lấy 1 ví dụ củ thể với số liệu của 3 tháng trong quý 1 năm 2020 như sau:
Tháng 1/2020:
Có: 2 lao động ký từ 3 tháng trở lên (Thật + Nam) và Huyền thử việc 1 tháng
Bảng tính thuế TNCN Tháng 7
Kết thúc tháng 1, Huyền không đạt yêu cầu thử việc, Công ty đã thông báo kết quả cho Nguyễn Thị Huyền nghỉ việc

Tháng 2/2020:
Ký thêm hợp đồng thử việc với bà Hoàng Thị Nhung:
do thu nhập của bà Nhung là 1.984.615 < 2 triệu => Không bị khấu trừ thuế TNCN
Bảng tính thuế TNCN Tháng 8
Kết thúc tháng 2, Nhung không đạt yêu cầu thử việc,
Công ty đã thông báo kết quả cho Hoàng Thị Nhung nghỉ việc 
Tháng 3/2020: 
+ Ký hợp đồng khoán việc với 1 chuyên gia nước ngoài là cá nhân không cư trú (công việc được kết thúc hoàn thành trong tháng 3)
+ Ký thêm hợp đồng thử việc 2 tháng với Trần Thị Lan ( T. .T. Lan đáp ứng được điều kiện làm cam kết thu nhập theo điểm i, khoản 1 điều 25 của TT 111/2013/TT-BTC và đã làm bản cam kết thu nhập số 02/CK-TNCN theo mẫu của TT 92/2015/TT-BTC nên công ty không khấu trừ thuế TNCN của bà Lan)
+ Ông L . V. Nam đăng ký 1 người phụ thuộc => tăng số tiền giảm trừ gia cảnh
Bảng tính thuế TNCN Tháng 9

(Số tiền lương được tập hợp trong các bảng tính trên là số tiền mà người lao động đã được trả trong các tháng đó vì theo QĐ tại thông tư 111/2013/TT-BCT thì thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm chi trả thu nhập) 
Để có thể thực hiện tính toán chính xác các bảng tính thuế TNCN theo tháng bên trên các bạn nên tham khảo thêm về cách tính thuế TNCN tại đây
Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU QUÝ  ĐỂ ĐƯA VÀO TỜ KHAI THUẾ TNCN: 
Bảng tổng hợp thuế TNCN theo quý
Sau khi các bạn đã tổng hợp được số liệu vào bảng "Tổng hợp thuế TNCN quý" thì chúng ta sẽ căn cứ vào bảng này để đưa số liệu vào tờ khai thuế TNCN 

Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn làm tờ khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN của thông tư 92/2015/TT-BTC trên phần mềm HTKK

Các bạn mở phần mềm HTKK mới nhất hiện nay ra => Nhập mã số Thuế của công ty bạn rồi làm theo các bước sau:
Bước 1: Lựa chọn tờ khai: 
Chọn tờ khai thuế TNCN

Bước 2: Lựa chọn kỳ tính thuế
Sau khi các bạn bấm chọn "05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015) xong, màn hình sẽ hiện thị ra bảng "Chọn kỳ tính thuế" như sau:
Chọn kỳ kê khai thuế TNCN
 
Cách lựa chọn kỳ tính thuế TNCN như sau: có 2 kỳ tháng hoặc quý. Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm.
- Theo tháng: Dành cho doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu trở lên 
- Theo quý: có 2 đối tượng:
+ Dành cho DN kê khai thuế GTGT theo quý (Công ty bạn Kê khai thuế GTGT theo quý thì Thuế TNCN cũng làm theo quý không phải xác định thêm số tiền thuế TNCN phát sinh phải khấu trừ là bao nhiêu)
+ Dành cho doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu đồng.
Lưu ý thêm rằng:
+ Việc xác định kỳ kê khai thuế TNCN được xác định từ tháng đầu tiên phát sinh số thuế TNCN phải khấu trừ và được áp dụng ổn định trong 1 năm.
+ Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế. 
+ Số thuế 50 triệu nêu trên là số thuế TNCN phải khấu trừ từ các lao động trong tháng đầu tiên phát sinh Thuế TNCN phải khấu trừ trong năm tại các tờ khai thuế TNCN từ tiền lương tiền công mẫu 05/KK-TNCN và từ đầu tư vốn mẫu 06/KK-TNCN.
(Theo khoản 1 điều 16 của TT 156/2013/TT-BTC) 

Nếu công ty các bạn thuộc diện phải kê khai thuế TNCN theo tháng thì các bạn căn cứ vào bảng tính thuế TNCN hàng tháng để làm tờ khai 
Cách làm tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN 
theo tháng hoặc quý trên phần mềm HTKK là giống nhau, chỉ khác kỳ tính thuế.
Thực tế hiện nay thì hầu hết các doanh nghiệp bên ngoài đều kê khai thuế TNCN theo quý, do vậy trong bài viết này Kế Toán Thiên Ưng cũng sẽ hướng dẫn các bạn làm tờ khai thuế TNCN theo quý.

Sau khi các bạn chọn xong kỳ tính thuế tại bước 2 thì các bạn ấn "Đồng ý" để vào giao diện của tờ khai:
Mẫu tờ khai thuế TNCN theo Qúy


Bước 3: Làm tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN theo TT 92/2015 
Các bạn căn cứ vào số liệu đã tổng hợp trên BẢNG TỔNG HỢP THUẾ TNCN QUÝ để đưa số liệu vào tờ khai
Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ giải thích từng chỉ tiêu trên tờ khai:

[21] Tổng số người lao động: Là tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong kỳ. (Trong quý 1/2020. đã trả lương cho 6 lao động: Thật, Nam, Nhung, Huyền, Lan và Chuyên gia  A => [21] = 6)

[22] Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: Là tổng số cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong kỳ. (Có Thật và Nam => [22] = 2)

[23] Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế: Chỉ tiêu [23] = [24] + [25] 

(Trong quý 1/2020. Kế Toán Thiên Ưng đã trả lương cho 6 lao động:
Trong đó có 5 lao động là cá nhân cư trú (Thật, Nam, Huyền ,
Nhung và Lan) có:
* Thật, Nam, Huyền: bị khấu trừ thuế TNCN
*  Nhung, Lan không bị khấu trừ thuế TNCN)
Và có 1 cá nhân không cư trú (Chuyên gia  A đã bị khấu trừ thuế TNCN)

[24] Cá nhân cư trú: Là số cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế. (Thật, Nam, Huyền: bị khấu trừ thuế TNCN = > [24] = 3)

+ [25] Cá nhân không cư trú: Là số cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế. (Chuyên gia  A đã bị khấu trừ thuế TNCN => [25] = 1)

[26] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân: Chỉ tiêu [26] = [27] + [28] 

+ [27] Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân cư trú trong kỳ. (Là tổng thu nhập chịu thuế trong quý 3 của các cá nhân cư trú (Thật, Nam, Huyền, Nhung và Lan) => [27] = 111.494.615)

+ [28] Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân không cư trú trong kỳ. (cá nhân không cư trú có Chuyên gia  A => [28] = 10.000.000)

[29] Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế: Chỉ tiêu [29] = [30] + [31] 

+ [30] Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế theo trong kỳ. 

Lưu ý đối với chỉ tiêu 30 này:
Chúng ta chỉ tổng hợp thu nhập chịu thuế trong những tháng mà người lao động đã bị khấu trừ thuế.
Trong quý 1/2020
Thật, Nam, Huyền bị khấu trừ thuế TNCN
=> chỉ tiêu [30] 54.710.000 + 45.500.000 + 4.300.000 = 104.510.000

+ [31] Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân không cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ. (Chuyên gia A là cá nhân không cư trú và đã bị khấu thuế với TNCT là 10.000.000 =>[31] = 10.000.000) 

[32] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ: Chỉ tiêu [32] = [33] + [34] 
[33] Cá nhân cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân cư trú trong kỳ. (Trong quý có Thật, Nam, Huyền bị khấu trừ => [33] = 981.769)
+ [34] Cá nhân không cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân không cư trú trong kỳ. (Chuyên gia  A là cá nhân không cư trú và đã bị khấu thuế 20% * 10.000.000 = 2.000.000 => [34] = 2.000.000

[35] Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động. (Thiên Ưng không có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu này nên bỏ qua)

[36] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ trên khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động. Chỉ tiêu [35] = [36] * 10%

Phần cuối:
Bên nhân viên đại lý thuế : chúng ta bỏ qua
Bên tay phải:
+ Người ký: ghi tên của người đại diện pháp luật công ty bạn
+ Ngày ký: phần mềm tự cập nhật ngày hiện tại theo máy tính. (có thể sửa)

Làm xong, các bạn kết xuất tờ khai dưới dạng XML để nộp qua mạngKẾT QUẢ CỦA TỜ KHAI THUẾ TNCN
Số tiền phát sinh tại chỉ tiêu số 32 - Là số tổng thuế TNCN mà công ty bạn đã khấu trừ của người lao động trong kỳ và phải nộp về cơ quan thuế.
Số tiền này sẽ được nộp về NSNN
Thời hạn nộp tiền = thời hạn nộp tờ khai:
+ Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau
+ Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau
Tờ khai trên Kế Toán Thiên Ưng làm cho quý 1 năm 2020 => Hạn nộp tờ khai và tiền thuế này là 04/05/2020 (Do ngày 30/04 và 01/05 là ngày nghỉ lễ, mồng 3 và 4 tháng 5 là ngày nghỉ)

Công ty kế toán Thiên Ưng xin chúc tất cả các bạn làm tốt.

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 77 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 30% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THỰC TẾ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Người phụ thuộc bao gồm những ai ? đối tượng nào?
Đối tượng được coi là người phụ thuộc theo luật thuế TNCN mới nhất để tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu...
Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
Các khoản thu nhập được miễn thuế theo thông tư 111/2013/TT-BCT
Cách tính thuế thu nhập cá nhân lương NET
Lương NET là lương mà người lao động nhận được chưa bao gồm thuế. Nếu có phát sinh số thuế TNCN phải nộp thì s...
Cách xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý
Hướng dẫn cách xác định kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hay theo quý theo luật thuế mới nhất năm 2013
Cách tính thuế TNCN từ thu nhập đầu tư vốn
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo thông tư mới nhất
Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo thông tư 111/2013/TT-BTC
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

 
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân,
Tp. Hà Nội 
(Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
         HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại