Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Hóa Đơn Giấy
Kế Toán Thiên Ưng
Cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn - BC26/AC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN Là báo cáo về việc sử dụng HĐ trong kỳ xem các bạn đã viết, xuất ra bao nhiêu hóa đơn, trong đó có bao nhiêu HĐ bị xóa bỏ, hủy, hay mất.

1.  Đối tượng phải làm báo cáo:
- DN đã mua hóa đơn của Thuế, hoặc đã đặt in /tự in và làm thông báo phát hành thì phải làm BC tình hình sử dụng hóa đơn (dù trong kỳ ko xuất ). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)
=>Nếu chưa mua HĐ, hoặc chưa làm TB phát hành thì không phải làm BC THSDHĐ
+ Không phải làm báo cáo hóa đơn nếu chỉ mới thông báo phát hành, mà chưa sử dụng:
Theo Công văn số 4861/TCT-CS ngày 4/12/2018 của Tổng cục Thuế về việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì: trường hợp doanh nghiệp nộp thông báo phát hành hóa đơn trong quý I (Ví dụ: ngày 28/01/2019) nhưng đăng ký thời điểm bắt đầu sử dụng hóa đơn là từ quý II (Ví dụ ngày 05/04/2019) thì không phải nộp báo cáo hóa đơn của quý I.

2. Mẫu báo cáo: BC26/AC
Sau đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên phần mềm HTKK:
- Bước 1:  Mở PMHTKK: Chọn“ Hóa đơn ” 

Trong mục hóa đơn chúng ta thấy có 2 loại BC26/AC: 


các loại báo cáo sử dụng hóa đơn BC26/AC


+ Loại 1: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng: dành cho Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hóa đơn. 
+ Loại 2: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Dành cho các công ty còn lại có hóa đơn đầu ra không phải các hóa đơn như loại 1.
 
Ở ngoài doanh nghiệp hầu hết sử dụng loại 2.Nếu doanh nghiệp của bạn không thuộc lĩnh vực viễn thông, điện, nước, ngân hàng, vận tải thì các bạn chọn loại 2 nhé.

+ Bước 2: Chọn "
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) "

+ Bước 3: Chọn kỳ báo cáo
-         Theo tháng : Dành cho các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.
-         Theo quýDành cho các DN còn lại ( ko thuộc DS các DN rủi ro về Thuế )

=> Nếu doanh nghiệp của bạn không nhận được thông báo của Thuế về việc DN thuộc diện rủi ro cao về thuế thì các bạn sẽ làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý (bao gồm cả các công ty mới thành lập cũng làm theo quý )
( Theo Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC Sửa đổi khổ thứ hai Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC
 
Sau khi các bạn chọn xong kỳ báo cáo thì ấn đồng ý để vào giao diên của mẫu báo cáo 

3.      Cách làm BC26/AC
-  Căn cứ :
+  Các quyển HĐ đầu ra đã xuất trong kỳ.
+ TB01/AC (TH lần đầu tiên làm, hoặc phát hành thêm HĐ).
+  BC26/AC của kỳ trước.
+  BC mất cháy hỏng HĐ, Các hóa đơn đã viết sai - gạch chéo hoặc
 biên bản thu hồi HĐ (HĐ xóa bỏ).
+  BC hủy HĐ trong kỳ .
Cách thực hiện :
mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
- Chọn:
Mã loại HĐ :     chọn mã loại hóa đơn

+ Các công ty kê khai tính thuế theo PP Khấu trừ: sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng thì chọn: 01GTKT
+ Các công ty kê khai tính thuế theo PP TRỰC TIẾP: sử dụng hóa đơn bán hàng thì chọn: 02GTTT
 
 
Công ty kế toán thiên ưng sử dụng hóa đơn GTGT nên trong hình các bạn đang thấy: Mã loại hóa đơn là: 01GTKT 

Cột 2: Tên loại HĐPhần mềm tự động nhảy tên loại hóa đơn theo Mã loại hóa đơn mà các bạn đã chọn.

Cột 3:  Ký hiệu mẫu hóa đơnPM đang hiển thị 6 ký tự: 01GTKT mà đúng là phải 11 ký tự. Chúng ta phải điền thêm 5 ký tự . Các bạn lấy thông tin về ký hiệu mẫu hóa đơn Ở góc bên phải của HĐ đầu ra. Trên hình là Ký hiệu của Thiên Ưng là 01GTKT3/001.
- Cột 4 : Ký hiệu HĐ : Lấy ở góc phải dòng 2 trên hóa đơn đầu ra: TU/15P
- Cột 5 :
Tổng số : tự nhảy
- Cột 6/ Cột 7 :
Số tồn đầu kỳ

+ Nếu đây là lần đầu tiên công ty bạn làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho số hóa đơn mới phát hành hoặc mua trong kỳ thì cột 6 và 7 các bạn bỏ trống.
+ Nếu các quý trước công ty bạn đã làm báo cáo và có số tiền cuối kỳ thì số tồn đầu kỳ cột 6 + 7 chính bằng số tồn cuối kỳ của kỳ trước (cột 20 + 21 của kỳ trước). Chú ý nếu phần mềm không tự động chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên số tồn đầu kỳ của kỳ này thì các bạn phải gõ tay.
 
-  Cột 8/ Cột 9 : Số phát hành trong kỳ : Là số HĐ tôi đã mua hoặc đã làm TB phát hành trong kỳ (Căn cứ vào TB01/AC ). 
(Trường hợp trong kỳ vừa có mẫu hóa đơn cũ đang sử dụng và có cả số phát hành mới mà khác Ký hiệu mẫu hóa đơn. khác ký hiệu hóa đơn thì các bạn phải làm ra 2 dòng khác nhau cho 2 Ký hiệu hóa đơn đó bằng các ấn "F5" để thêm dòng và làm
  mỗi loại 1 dòng)

mẫu BC21/AC

- Cột 10+11+12 : Tự nhảy
- Cột 13 tạm thời bỏ qua các bạn làm sau
)
Sang xóa bỏ (cột 15), mất (cột 17) ,hủy (cột 19).
Phân biệt :
+ Xóa bỏ : Là các HĐ viết sai – đã gạch chéo (có thể lập BB thu hi hoặc không )
+ Hủy  : Là các HĐ chưa từng được sử dụng nay không sử dụng nữa nên hủy. (phải hủy theo điều 29 của TT39). Chỉ đưa vào cột này khi có báo cáo kết quả hủy.
+ Mất: Chỉ đưa vào khi đã làm TB mất HĐ. BC21/AC cho CQT (Mất mà chưa làm BC21 thì không đưa vào đây)
Chú ý : Nếu có từ 2 số xóa bỏ trở lên thì dùng dấu “ ; ” chấm phẩy để ngăn cách. Không dung dấu cách.
-  
Cột 13 : Số lượng đã sử dụng (được tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng trong quý)
Vd: Làm cho Qúy 1 thì tính từ 01/01 đến 31/03
 Cột 13 = Số cuối cùng SD trong quý  - Số đầu tiên sử dụng trong quý  + 1 - Các số hóa đơn đã: xóa bỏ (cột 15), mất (cột 17) ,hủy (cột 19). 
 
4. Cách kiểm tra đối chiếu đúng sai.
+ Ấn Ghi , nếu báo đỏ thì chỗ đó sai, xem và sửa lại.
+ Kiểm tra số tồn cuối kỳ : Số tồn cuối kỳ là số kỳ sau chúng ta được sử dụng: Kiểm tra với ngày đầu tiên của quý sau xem có đúng là xuất số đầu tiên ko?


5. Thời hạn nộp báo cáo:
- Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
Ví dụ: BC THSDHĐ của tháng 10/2015. Hạn chậm nhất phải nộp là ngày 20/11/2015
- Theo quý: Chậm ngất là ngày 30 của tháng đầu quý sau
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau 

6. Xử phạt vi phạm
- Làm sai:  ph
ạt  từ 200.000 đến 1tr
(Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền)
(Theo khoản 7 điều 3 của Nghị định 49/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/08/2016)
- Nộp chm:
+ Từ 1 – 5 ngày : Ko bị phạt
+ Từ 6 – 10 ngày : Cảnh cáo
+  Trên 10 ngày – 20 ngày : Phạt từ 2-4tr
+ Trên 20 ngày : Phạt từ 4 – 8tr  
(Theo Điều 13 của TT 10/2014/TT-BTC)

Để không bị phạt vì nộp muộn thì sau khi làm xong bạn cần kết xuất ra file định dạng XML và tiến hành nộp qua mạng điện tử Online năm 2019.

Hướng dẫn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn qua mạng bạn xem trong Video dưới đây:


Kế Toán Thiên Ưng xin chúc các bạn làm BC26/AC Thành công!

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 11 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất
Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê kh...
Lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn
Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, ngườ...
Tính hợp lý - hợp lệ của Hóa đơn chứng từ
Chia sẻ cho kế toán biết và phân biệt được thế nào là hóa đơn hợp lý hợp lệ, hợp pháp đúng theo quy định của L...
Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc để ký thay trên hóa đơn - chứng từ
Mẫu giấy ủy quyền này được sử dụng trong trường hợp giám đốc đi vắng sẽ ủy quyền ủy nhiệm cho một người cấp dư...
Cách viết hóa đơn hàng xuất khẩu theo mẫu và kê khai thuế
Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng xuất khẩu theo mẫu và kê khai thuế hàng xuất khẩu
Bảng kê bán lẻ hóa đơn dưới 200 nghìn khi không lập hóa đơn từng lần:
Bảng kê bán lẻ hóa đơn dưới 200 nghìn khi không lập hóa đơn từng lần:
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515
Email: ketoanthienung@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
 DMCA.com Protection Status
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại