Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Bảo Hiểm: XH - YT - TN
Kế Toán Thiên Ưng
Tỷ lệ trích đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) mới nhất năm 2019

Tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) và kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn theo Luật bảo hiểm và công đoàn mới nhất năm 2019 đối với người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

I. Tỷ lệ trích bảo hiểm, công đoàn đối với người lao động Việt Nam
1. Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm:

Bảo Hiểm Bắt Buộc Bảo Hiểm Xã Hội Bảo Hiểm Y Tế Bảo Hiểm Thất Nghiệp Tổng
Cộng
Qũy HT BHYT BHTN
Doanh nghiệp đóng 14% 3% 0,5% 3% 1% 21,5%
Người lao động đóng 8% 0 0 1,5% 1% 10,5%
          Tổng Cộng 32%
1.1. Nhìn vào tỷ lệ trích nộp trên thì các bạn thấy rằng tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm chưa có gì thay đổi so với năm 2018.
1.2. Giải thích dòng Quỹ:
- "HT" là quỹ hưu trí, tử tuất: 
+ Doanh nghiệp phải đóng với tỷ lệ là 14% (thực hiện theo điểm a, Khoản 2, Điều 5 của Quyết định 595/QĐ-BHXH).
+ Người lao động phải đóng với ty lệ là 8% (thực hiện theo Khoản 1, Điều 5 của Quyết định 595/QĐ-BHXH).
- "" là quỹ ốm đau và thai sản: Chỉ có doanh nghiệp phải đóng với tỷ lệ đóng là 3% (thực hiện theo điểm b, Khoản 2, Điều 5 của Quyết định 595/QĐ-BHXH).
- "" là Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Chỉ có doanh nghiệp phải đóng với tỷ lệ đóng là 0,5% (Thực hiện theo điều 3 của Nghị định 44/2017/NĐ-CP).
2. Tỷ lệ trích kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn:
Khoản Doanh nghiệp đóng Người lao động
Kinh phí Công Đoàn 2% Không phải đóng
Đoàn Phí Công Đoàn Không phải đóng 1% nếu tham gia tổ chức công đoàn
Lưu ý:
- Số tiền phải đóng = tỷ lệ đóng X mức lương tham gia BHXH.
- Đối với khoản đoàn phí công đoàn:
+ Nếu người lao động tham gia tổ chức công đoàn: thì phải đóng đoàn phí
+ Nếu người lao động không tha tổ chức công đoàn: thì không phải đóng đoàn phí.
3. Tổng hợp tất cả các khoản trích nộp bảo hiểm và công đoàn:
Tỷ lệ trích đóng BHXH năm 2019 mới nhất
4. Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Tiền lương đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
* Đối với mức lương:
- Phải đảm bảo:
+ Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2019.
Chi tiết về mức lương tối thiểu của từng vùng các bạn xem tại đây: Mức lương tối thiểu vùng năm 2019.
+ Đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề: Phải cộng thêm ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
- Cụ thể:
Doanh nghiệp thuộc vùng Mức lương thấp nhất để tham gia BHXH bắt buộc
Đối với NLĐ làm công việc đơn giản
(Không đòi hỏi đã qua học nghề)
Đối với người lao động làm công việc đòi hỏi
đã qua học nghề, đào tạo nghề
Vùng 1 4.180.000 4.472.600
Vùng 2 3.710.000 3.969.700
Vùng 3 3.250.000 3.477.500
Vùng 4 2.920.000 3.124.400
* Đối với phụ cấp lương:
- Phụ cấp lương là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.
- Các khoản phụ cấp phải cộng vào để tham gia BHXH bắt buộc là: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.
* Các khoản khác không phải đóng bảo hiểm xã hội bao gồm:
Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.
Xem chi tiết các khoản phụ cấp khác không phải đóng BHXH bắt buộc tại đây:
Các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH năm 2019

5. Hướng dẫn cách thực hiện trích nộp các khoản bảo hiểm theo tiền lương và tỷ lệ trích nộp năm 2019:

Cách thực hiện trích nộp các khoản bảo hiểm năm 2019

II. Tỷ lệ trích bảo hiểm đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

Thời gian
thực hiện
Doan nghiệp đóng Người lao động đóng Tổng Cộng
BHXH BHYT BHTN BHXH BHYT BHTN
Từ ngày 01/12/2018
đến hết ngày 31/12/2021
3,5% 3% 0 0 0 1,5% 8%
Từ ngày 01/01/2022 17,5% - - 8% - -  
* Căn cứ vào:
- Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc cho NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
- Tỷ lệ trích nộp theo các thời hạn nêu trên được thực hiện theo các hướng dẫn:
+ Công văn 5251/BHXH-QLT ngày 03/12/2018 của BHXH TP.Hà Nội ban hành: Hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
+ Công văn 2446/BHXH-QLT Ngày 29/11/2018 của BHXH TP.HCM về việc hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài.
III. Nộp tiền bảo hiểm sau khi trích:
Hàng tháng khi thực hiện làm bảng tính lương kế toán sẽ thực hiện trích nộp các khoản bảo hiểm theo lương đóng bảo hiểm nêu trên để trừ vào lương của người lao động.
Số tiền đã trừ vào lương và phần tiền theo tỷ lệ trích mà doanh nghiệp phải chịu sẽ được nộp về cơ quan bảo hiểm.
Chi tiết các bạn xem tại đây: Thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội
 
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG XIN CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 78 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 50% học phí khóa học kế toán mừng sinh nhật
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Những điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng từ 2015
Từ ngày 01/01/2015, chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ thực hiện theo quy định của Luật Việc làm 2013, thay...
Những điểm mới về BẢO HIỂM Y TẾ năm 2015
Tổng hợp những điểm mới đáng chú ý trong Luật bảo hiểm y tế năm 2015
Cách làm mẫu Mẫu số: D02-TS lập danh sách lao động tham gia BH.
Hướng dẫn cách lập danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN - Làm theo Mẫu số: D02-TS (Ban hành kèm theo Q...
Mẫu Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
Theo Mẫu số 03 Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động thực hiện, ban hành Thông tư 28/2015/TT-BL...
Quy định về bảo hiểm y tế năm 2016
Các quy định hướng dẫn mới nhất về bảo hiểm y tế năm 2016: đối tượng tham gia bắt buộc, mức tiền lương, mức hư...
Mức đóng đoàn phí công đoàn 2016
Quy định về mức đóng đoàn phí công đoàn của đoàn viên năm 2016 theo hướng dẫn số 258/HD-TLĐ để hướng dẫn một s...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

 
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân,
Tp. Hà Nội 
(Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)

         HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
GIẢM 50% HỌC PHÍ MỪNG SINH NHẬT 6 TUỔI
GIẢM 50% HỌC PHÍ MỪNG SINH NHẬT 6 TUỔI
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại