Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Môn Bài
Kế Toán Thiên Ưng
Cách hạch toán thuế môn bài 2021

Hướng dẫn cách hạch toán lệ phí môn bài

1. Tài khoản sử dụng: TK 3338 hay TK 3339
- Theo Điều 52 của thông tư 200/2014/TT-BTC hay điều 41 của thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn hạch toán khoản ""Thuế và các khoản phải nộp nhà nước"" thì:
""Tài khoản 3338- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác: Phản ánh số phải nộp, đã nộp và còn phải nộp về thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác, như: Thuế môn bài, thuế nộp thay cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam...
+ TK 33381: Thuế bảo vệ môi trường: Phản ánh số thuế bảo vệ môi trường phải nộp, đã nộp và còn phải nộp;
+ TK 33382: Các loại thuế khác: Phản ánh số phải nộp, đã nộp, còn phải nộp các loại thuế khác. Doanh nghiệp được chủ động mở các TK cấp 4 chi tiết cho từng loại thuế phù hợp với yêu cầu quản lý.""
Nhưng Thuế môn bài được đổi tên thành Lệ Phí Môn Bài từ năm 2017 - Kể từ khi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài được ban hành
Cũng tại Điều 52 của thông tư 200/2014/TT-BTC hay điều 41 của thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn hạch toán khoản ""Thuế và các khoản phải nộp nhà nước"" thì:
""Tài khoản 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác: Phản ánh số phải nộp, đã nộp và còn phải nộp về các khoản phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác cho Nhà nước ngoài các khoản đã ghi vào các tài khoản từ 3331 đến 3338. Tài khoản này còn phản ánh các khoản Nhà nước trợ cấp cho doanh nghiệp (nếu có) như các khoản trợ cấp, trợ giá.""
(Hướng dẫn về cách sử dụng 2 tài khoản 3338 hay 3339 tại thông tư 133 và thông tư 200 là giống nhau)
Vậy Thuế môn bài khác gì lệ phí môn bài? Cách hạch toán lệ phí môn bài 2021
Theo điều 4 của Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14 thì
Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế.
Theo điều 3 của Luật phí và lệ phí số: 97/2015/QH13 thì:
Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật này.
(Lệ phí là một trong các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu)
=> Khi hạch toán lệ phí môn bài các bạn sử dụng TK 3338 hay 3339 đều được vì:
+ Nếu sử dụng TK 3338 thì sẽ đúng với hướng dẫn trong chế độ kế toán tại TT 200 hoặc TT 133
+ Nếu sử dụng TK 3339 thì sẽ đúng với tên gọi đã được thay đổi
-> Nó đều nằm trong nhóm ""Thuế và các khoản phải nộp nhà nước"" 

2. Cách hạch toán lệ phí môn bài trong từng trường hợp cụ thể:

2.1. Đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới thành lập:
* Bút toán tính lệ phí môn bài phải nộp:
Để biết cách tính xác định số lệ phí môn bài phải nộp các bạn xem chi tiết tại đây:
Lệ Phí Môn Bài 2021
- Đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới thành lập thì sẽ phải làm tờ khai lệ phí môn bài 1 lần khi thành lập nên căn cứ vào số tiền phải nộp trên tờ khai lệ phí môn bài hạch toán:
Nợ 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT 133 sử dụng TK 6422) (Chi phí này được trừ khi tính thuế TNDN)
Có 3338 (chi tiết 33382) hoặc 3339: Số tiền lệ phí môn bài phải nộp
- Thời điểm hạch toán: 
+ Đối với các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới thành lập mà được miễn lệ phí môn bài nằm đầu tiên (năm thành lập) thì sẽ phải nộp tiền lệ phí môn bài từ năm sau năm thành lập nên sẽ hạch toán bút toán tính thuế trên vào năm phải nộp lệ phí môn bài.
+ Không hạch toán bút toán tính thuế vào năm được miễn
* Bút toán đi nộp tiền lệ phí môn bài: căn cứ vào giấy nộp tiền hạch toán
Nợ 3338 (chi tiết 33382) hoặc 3339: Số tiền lệ phí môn bài phải nộp
Có 111 hoặc 112: Số tiền thực nộp vào NSNN
2.2. Đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã và đang hoạt động:
Vì không cần phải làm tờ khai lệ phí môn bài (trừ trường hợp có thay đổi vốn) nên phải tự xác định mức lệ phí môn bài phải nộp hàng năm để đi nộp tiền (hạn chậm nhất là 30/1 hàng năm)
- Hạch toán bút toán lệ phí môn bài vào đầu năm tài chính:

Nợ 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT 133 sử dụng TK 6422) (Chi phí này được trừ khi tính thuế TNDN)
Có 3338 (chi tiết 33382) hoặc 3339: Số tiền lệ phí môn bài phải nộp
- Khi tiến hành nộp tiền vào NSNN thì hạch toán: căn cứ vào giấy nộp tiền hạch toán
Nợ 3338 (chi tiết 33382) hoặc 3339: Số tiền lệ phí môn bài phải nộp
Có 111 hoặc 112: Số tiền thực nộp vào NSNN
2.3. Trường hợp nếu nộp tiền lệ phí môn bài không đúng thời hạn sẽ bị phạt chậm nộp:
- Bút toán tính số tiền phạt chậm nộp hạch toán như sau:
Nợ 811: Chi phí khác (Chi phí này không được trừ khi tính thuế TNDN)
Có 3339: Số tiền phạt chậm nộp
Cách tính tiền phạt chậm nộp các bạn xem tại đây:
Mức phạt chậm nộp thuế lệ phí môn bài
- Bút toán nộp tiền phạt chậm nộp: căn cứ vào giấy nộp tiền hạch toán
Nợ 3339: Số tiền phạt chậm nộp
Có 111/112: Số tiền phạt đã nộp vào NSNN 

3. Ví dụ về hạch toán lệ phí môn bài:

Công ty Kế Toán Thiên Ưng thành lập vào ngày 31/03/2021. Vốn điều lệ là 2 tỷ
- Vì mới thành lập nên năm 2021 công ty Kế Toán Thiên Ưng được miễn lệ phí môn bài
- Phải nộp lệ phí môn bài từ năm 2022. Hạn là 30/01/2022
- Phải nộp tờ khai lệ phí môn bài năm đầu thành lập chậm nhất vào ngày 30/01/2022
* Ngày 15/01/2022: Công ty Kế Toán Thiên Ưng làm tờ khai lệ phí môn bài
- Xác định: Mức vốn 2 tỷ => Số tiền phải nộp là 2 triệu/năm
- Căn cứ vào tờ khai LPMB, Hạch toán chi phí lệ phí môn bài phải nộp vào năm 2022 như sau:
Nợ 642: 2.000.000
Có 33382: 2.000.000
* Ngày 20/01/2022: Công ty Kế Toán Thiên Ưng nộp tiền LPMB năm 2022 vào NSNN qua mạng điện tử
- Căn cứ vào giấy nộp tiền hạch toán:
Nợ 33382: 2.000.0000
Có 112: 2.000.000

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 2 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách làm tờ khai lệ phí môn bài 2021
Hướng dẫn cách làm tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 cho doanh nghiệp mới thành lập, địa điểm kinh doanh, chi nh...
Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mới nhất 2021
Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mới nhất 2021 là Mẫu số: C1-02/NS - Ban hành kèm theo Thông tư 84/20...
Địa điểm - Nơi nộp thuế lệ phí Môn Bài
Địa điểm nộp tờ khai và nơi nộp tiền thuế lệ phí Môn Bài
Đối tượng phải nộp thuế môn bài 2021
Những đối tượng phải nộp thuế lệ phí môn bài theo quy định về lệ phí môn bài mới nhất năm 2021
10 đối tượng được miễn thuế môn bài năm 2021
Những trường hợp được miễn thuế môn bài theo các quy định về lệ phí môn bài mới nhất năm 2021
Mức đóng lệ phí môn bài 2021 mới nhất
Mức đóng thuế môn bài theo quy định về lệ phí môn bài mới nhất năm 2021. Mã chương, mã tiểu mục theo từng bậc ...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về Thiên Ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

 
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân,
Tp. Hà Nội 
(Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
         HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

Đỗ Văn Dũng DMCA.com Protection Status
 
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
Công ty kế toán Thiên Ưng - tiêu chuẩn chất lượng iso
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại